Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

12.03.2015

Koulutus tarvitsee uudistuksia. Mielipidekirjoitus Uutisvuoksi 23.2.2015, Elimäen Sanomat 25.2.2015, Joutseno 5.3.2015, Länsi-Saimaan Sanomat 10.3.2015.

Tällä vaalikaudella tehtävät lähes 1,7 miljardin euron leikkaukset koulutukseen ovat pelottavan suuret.

On haettava yhteistyössä ratkaisuja, että nuorillamme on myös tulevaisuudessa tasa-arvoiset edellytykset koulunkäyntiin ja opiskeluun koko Suomessa.

Suomessa on rohkeasti uudistettava koulutuksen sisältöjä ja toimintatapoja. On turvattava varhaiskasvatus ja uudistettava perusopetusta. Keskustan ehdotuksia ovat esimerkiksi uudet oppimisympäristöt ja -tavat sekä koululaisten liikunnan lisääminen.

Koulupudokkaiden määrä on saatava vähenemään. Nuorten syrjäytymistä ja työttömyyttä estäviä täsmätoimia ovat esimerkiksi koko ikäluokan tulevaisuuskutsunnat sekä oppisopimuksen muuttaminen koulutussopimukseksi. Koulun ja työelämän yhteyttä on lisättävä muillakin asteilla. Ammatillista koulutusta voidaan tiivistää esimerkiksi 2+1 -mallilla, jossa ollaan koulussa kaksi vuotta ja yksi vuosi työssä.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä on lisättävä ja huolehdittava, että ne ovat omilla aloillaan korkeatasoisia.

Koulutusta on kansainvälistettävä ja tehtävä siitä todellinen vientituote. Osana koulutusvientiä on mahdollistettava sitä haluaville korkeakouluille lukukausimaksujen periminen EU/ ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan osuus Suomen bruttokansantuotteesta on käännettävä kasvuun.

Keskusta esitti tämän vuoden talousarvioon ja lisätalousarvioon 22 miljoonan euron korotusta lukioille.

Hallituksen nyt esittämät 260 miljoonan euron lisäleikkaukset tarkoittaisivat arvioiden mukaan jopa joka kolmannen lukion tai ammattioppilaitoksen sulkemista. Peruskoulujen opettajatkin kärsivät leikkauksista, koska monet heistä opettavat myös toisella asteella.

Epätietoisuus koulutuksen ja koulujen tulevaisuudesta aiheuttaa ihmisissä huolta ja heikentää luottamusta tulevaan. Tietoa leikkausten vaikutuksista odottavat niin oppilaat, vanhemmat, kuntien päättäjät kuin arvokasta työtä tekevät opettajatkin.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös