Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

12.03.2015

Turva vanhuksille, jaksaminen hoitajille. Mielipidekirjoitus Luumäen Lehti 5.3.2015


Suomalaisten vanhushoivaa on kehitetty viime vuosina omaishoitoa ja kotihoivaa lisäämällä. Tämä on ollut oikea suunta mutta käytännön työssä on edelleen ongelmia ja parannettavaa. Koti tai kodinomainen asuminen on useimpien ikäihmisten toive, sillä kotona on tuttu ympäristö ja hyvä asua.

Vanhushoivaa on siirretty omaishoidon lisääntymisen myötä omaisille. Tämä on hyvä ja inhimillinen järjestelmä, vaikka omaishoidon tuki on pieni työhön nähden. Omaishoidon tuki on siirrettävä KELAn maksettaviksi, jotta kaikkialla maassa korvaukset maksetaan samantasoisesti. Tulevaisuudessa tuen pitää olla verotonta. Omaishoitajilla on oltava mahdollisuus vapaapäiviinsä.

Kotipalveluissa on osin ongelmia. Säästöpaineiden takia kunnissa kiertävät sairaan- ja lähihoitajat eivät ehdi hoitaa työtään mielestään tarpeeksi hyvin. Osa on uupunut työpaineiden alle. Vanhukset pelkäävät palveluidensa puolesta.

Joissakin kunnissa hoivan järjestely on ongelmatonta, joten sieltä pitää levittää parhaat käytännöt koko maahan. Hoivan järjestämisen pitää olla saumatonta, että vanhus ei joudu elämään yksinjäämisen pelossa. Tässä katse kääntyy omaisten lisäksi hoivan järjestäjiin ja johtamiseen.

Hoivapuolella on oltava riittävästi henkilöstöä, että heillä jää aikaa vanhuksille ja työlleen. Tämä on rahakysymys mutta ensisijaisesti inhimillinen asia.

Vanhuksen laitospaikka on nykyään osin vaikea saada. Huonokuntoisilla vanhuksilla on oltava muitakin hoivapaikkoja kuin terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosasto. Kaikkia laitospaikkoja ei voida korvata kotihoivalla, tarvitaan myös kodinomaista palveluasumista ja muita asumisen välimuotoja.

Vanhushoivan pitää turvata turvallinen ikääntyminen sekä vanhusten parissa eläville ja työskenteleville inhimilliset työskentelyolosuhteet.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös