Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

30.06.2015

Hallitusohjelmassa on hyvät ainekset/ Uutta kohti/ Hallitusohjelma koskettaa kaikkia/ Omaishoitajien tärkeä työ tunnustetaan. Mielipidekirjoitus Etelä-Saimaa 30.5.2015, Elimäen Sanomat 3.6.2015, Joutseno 11.6.2015, Länsi Saimaan Sanomat 5.6.2015.

Eduskunnan kolme suurinta puoluetta saivat hallitusneuvottelut valmiiksi. Uudella hallituksella on hyvät lähtökohdat toimia vaaleissa saadun kannatuksen myötä. Hallitusneuvottelut hoidettiin Sipilän määrätietoisella tavalla ja saatiin aikaan luottamuksen ilmapiiri.

Suomessa tarvitaan uudistuksia mutta ennen kaikkea päätöksiä. Sipilän hallitus on tähän sitoutunut. Uudistukset tulevat koskemaan kaikkia. Hallitusohjelma sisältää paljon leikkauksia ja uudistuksia; leikkaukset eivät koskaan ole helppoja.

Työllisyyttä on parannettava, talous saatava nousuun sekä velkaantuminen pysäytettävä. Nämä ovat hallituksen ykköstavoitteita. Hallitus joutuu tässä taloustilanteessa tekemään kipeitäkin päätöksiä, jotka eivät varmasti miellytä kaikkia. Ohjelman toteutuksella käännetään Suomi kohti parempaa.

Ohjelmaan sisältyy paljon hyviä asioita. Perusväylänpitoon tulee yhteensä noin 600 miljoonan euron lisärahoitus. Turhaa byrokratiaa vähennetään muun muassa asumisen ja rakentamisen sääntelyä helpottamalla. Yrittäjien edellytyksiä työllistää parannetaan. Kuntien päätösvaltaa omissa asioissaan lisätään ja kuntien tehtäviä karsitaan. Takuueläkettä korotetaan sekä pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään. Tärkeää on, että omaishoitajien tärkeä työ vihdoin tunnustetaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukset järjestetään maakuntamallin pohjalta. Onnistuessaan uudistus sekä parantaa julkisia palveluja että säästää rahaa.

Ikäviä puolia hallitusohjelmassa ovat erityisesti indeksien jäädyttämiset, sosiaali- ja terveysmenojen karsimiset sekä opetus- ja sivistyspuolen leikkaukset.

Hallitusohjelmassa on hyvät ainekset, paljon on kuitenkin tehtävää. Työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaa yhteiskuntasopimusta ei saatu kokoon ennen hallitusneuvotteluja. Toivottavasti sopimus kuitenkin syntyy nyt kesällä, että vieläkin vaikeampia leikkauksia ei tarvitse tehdä.

Hallituksen tavoitteena on työllistävä, työtätekevä ja yritteliäs Suomi. On parempi toteuttaa muutos itse kuin olla muutoksen vietävänä.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös