Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

30.06.2015

Rakentaminen helpottuu. Kolumni Lappeenrannan Uutisissa ja Imatralaisessa 10.6.2015.

Uusi hallitus aloitti työnsä Suomen suunnan muuttamiseksi. Hallitusohjelmassa on varmasti ikäviäkin päätöksiä, jotka keskusteluttavat ihmisiä. Ohjelmassa on kuitenkin paljon hyviä linjauksia, joilla helpotetaan ihmisten elämää, tuetaan kasvua ja yrittäjyyttä.

Turhien normien purkaminen on yksi tärkeistä hallituksen kärkihankkeista. Byrokratian ja kustannusten keventäminen on kaikkien suomalaisten etu. Tästä on saatavissa hyötyjä monilla sektoreilla, muun muassa paljon työllistävällä rakennusalalla.

Rakennusalalla on paljon työttömyyttä. Rakentaminen on nopea keino saada työllisyyttä paremmaksi, kun maassa on taantuma. Hallitusohjelmassa on monia rakentamista ja asuntotuotannon lisäämistä edistäviä toimenpiteitä, joista hyötyy myös Etelä-Karjala. Erittäin tervetulleita ovat toimet kaavamenettelyjen keventämiseksi, sääntelyn purkamiseksi ja tonttitarjonnan lisäämiseksi.

On hyvä, että maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelyistä ympäristöministeriössä luovutaan ja että rantarakentamisen poikkeamispäätökset siirretään kokonaisuudessaan kuntiin. Myös viranomaiskäsittelylle asetetaan kaavoitusprosessissa sitovat käsittelyajat ja valitusoikeutta kaavapäätöksistä rajoitetaan.

Vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyviksi asunnoiksi joustavoitetaan; niistä päätökset on voitava tehdä kunnissa. Siellä tiedetään kaikkein parhaiten mitä kunta tarvitsee, vastaavathan kunnat palveluistaan. Kaiken kaikkiaan on hyvä, että maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan rakentamismahdollisuuksien helpottamiseksi.

Perusväylänpitoon panostaminen noin 600 miljoonan euron lisärahoituksella on oikea ratkaisu. Tätä rahaa on saatava myös Etelä-Karjalaan. Suomen väyläverkoston korjausvelka on nykyisin jo noin 2,4 miljardia euroa, eikä sitä voi enää kasvattaa vaan sen pienentämisellä on todellakin kiire. Pakkokorjaukset niin teillä kuin rautateilläkin ovat aina ennakoivia toimenpiteitä paljon kalliimpia. Siksi on tärkeää panostaa kunnossapitoon ja peruskorjaukseen.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös