Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

29.06.2016

Postipalvelut voidaan turvata kilpailulla. Julkaistu Kymen Sanomissa 22.10.2015, Etelä-Saimaassa 23.10.2015 ja Kouvolan Sanomissa 24.10.2015.

Postialaa uudistavaa lainsäädäntöä on valmisteilla ja alaa ollaan vapauttamassa kilpailulle. Lakiuudistuksella pyritään alentamaan potentiaalisten postiyritysten alalle tulon esteitä ja keventämään postitoiminnasta syntyvää hallinnollista taakkaa.

Kirjepostin rajun vähentymisen myötä postin tulot ovat alentuneet, mikä on vaikuttanut siihen, mitä posti pystyy tekemään ja missä ajassa.

Toissa vaalikaudella pääministeri Kiviniemen asettama selvityshenkilö Kietäväinen ehdotti postin jakoon yhdistettyjä kuljetuksia, kuten elintarvikekaupan, nettikaupan ja kunnan eri viranomaisten palveluja. Esimerkiksi erilaisia vanhusten palveluja voitaisiin yhdistää.

Tällaisen yhdistetyn kuljetuksen toteutumiselle oli silloin lainsäädännöllisiä esteitä. Nyt esteitä ollaan vähentämässä ja lainsäädännöllä voidaan saada lisää palvelumahdollisuuksia.

Postinkuljetuksen pitää täyttää jatkossakin tarkat, ennalta sovitut kriteerit. Postinkulun pitää olla nopeaa ja luotettavaa koko maassa, syrjäisimmät seudut mukaan lukien.

Kirjepostia pitää jakaa sovitusti, mieluusti jokaisena arkipäivänä ja sääntöjen pitää olla koko maassa samat. Myös lehtipostin on toimittava yhtä tehokkaasti joka puolella Suomea.

Kilpailun lisäämisen kautta ja oheispalveluja postin kylkeen kehittämällä uskon, että posti- ja muut palvelut saadaan turvattua vähintään nykytasolla. Odotan mielenkiinnolla esitystä uudeksi postilaiksi.

Ari Torniainen, kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös