Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

29.06.2016

Sote -ratkaisu on askel eteenpäin. Julkaistu Uutisvuoksessa 16.11.2015 ja Länsi-Saimaan Sanomissa 17.11.2015.


On hyvä, että viimein vuosien väännön jälkeen saatiin päätös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta eli sote -uudistuksesta. Uudistus on välttämätön ja sillä pyritään turvaamaan tasavertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa myös tulevaisuudessa.

Samassa yhteydessä päätettiin myös alueellisesta itsehallintouudistuksesta. 18 itsehallintoaluetta muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Itsehallintoalueet voivat jatkossa tuottaa palvelut itse tai hankkia ne yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät ja lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto. Mielestäni on järkevää, että mukana on myös toisen asteen koulutus mutta esi- ja perusopetus tulee säilyttää edelleen kuntien vastuulla. Alueiden rahoituksen on järkevää tulla valtiolta eikä erillisen verotusoikeuden kautta.

Uudistuksessa on huolehdittava, että kaikille on jatkossakin tarjolla tasokkaat lääkäripalvelut koko maassa tuloista ja varallisuudesta riippumatta. Lääkäripäivystyksen on toimittava joka alueella 24/7 -periaatteen mukaisesti eli ihmisten on saatava peruslääkäripalvelut koko maassa hätätilanteissa ympäri vuorokauden.

Sote -ratkaisulla voidaan turvata lähipalvelut nykyistä tasavertaisemmin koko Suomessa. Hoitoon pääsy helpottuu ja ihmisten pompottelu luukulta toiselle vähenee, kun resursseja pystytään ohjaamaan nykyistä suunnitellummin. Kansalaisten mahdollisuus valita palvelujen tuottaja vahvistuu. Sosiaalipalveluja yhdistetään terveyspalveluihin, joka mahdollistaa saumattoman, yli hallinnonrajojen menevän avun parantumisen. Eri alueiden hyviä käytäntöjä ja kokemusta pitää levittää koko maahan.

Etelä-Karjalassa on koko laajuudessaan toiminut Eksote vuoden 2010 alusta lähtien. Se on ollut sekä palvelujen, hallinnon että talouden kannalta toimiva ratkaisu ja vähentänyt sosiaali- ja terveyskustannusten nousua maakunnassa. Asiat on saatu päätettyä lähellä ihmisiä ja näin on tulevaisuudessakin. Eksotella on ollut omat haasteensa mutta yhdessä kehittämällä se on mennyt parempaan suuntaan.

Toivon, että jatkossakin Etelä-Karjalassa on mahdollisuus kehittää toimintaa Eksoten pohjalta. Eksote on varmasti yksi parhaista palvelujen järjestämismalleista koko maassa.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
Etelä-Karjalan liiton valtuuston puheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös