Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

29.06.2016

Tienvarsilla ilmoittaminen, opastaminen ja siivoaminen helpottuvat. Julkaistu Joutseno-lehdessä 2.6.2016 ja Länsi-Saimaan Sanomissa 3.6.2016.


Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi 26.5. mietinnön maantielain ja ratalain järkeistämisestä. Hallituksen esityksellä tuetaan normien purkamista, hallinnon keventämistä sekä kustannusten vähentämistä. Esitys tuo muutoksia sääntelyyn, joka koskee tienvarsimainontaa ja –ilmoittelua sekä tilapäisiä ilmoituksia ja opasteita.

Mainontaan ja ilmoitteluun on tarvittu aiemmin lupa. Nyt lupa poistuu ja siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Mainontaa rajoittavina tekijöinä ovat edelleen liikenneturvallisuuteen liittyvät näkökohdat ja yöaikaan palavien turhien mainosvalojen välttäminen.

Aikaisemmin yksittäisten tilaisuuksien ilmoitusten kohdalla tehtiin ero tilapäisten ilmoitusten ja tilapäisten opasteiden välillä. Lainmuutoksen myötä tilapäinen opaste -käsitteestä sekä niitä koskevista lupamaksuista luovutaan kokonaan. Jatkossa tilaisuuksiin voidaan opastaa tilapäisillä ilmoituksilla ilman viranomaisen ennakkokontrollia tai järjestäjän ilmoitusvelvollisuutta. Tilapäisen ilmoituksen saa asettaa kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka muuta yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta varten.

Tiealueiden siivoaminen tai muu vastaava talkootyö maantien reuna-alueilla ei jatkossa edellytä lupaa tiealueella työskentelyyn ja talkootyötä yksityishenkilöinä tekevät rinnastetaan jalankulkijoihin.

Uudistukset ovat asiallisia ja järkeviä. Ihmisten vapautta ja vastuuta kylttien asiallisuudesta lisätään ja tienvarsiakin saa siivota nykyistä helpommin. Uudistuksista on iloa erilaisten tapahtumien järjestäjille.

Muutokset tulevat voimaan mahdollisimman nopeasti. Normien purkaminen etenee hallituksen suunnitelmien mukaan.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen
Keskustan rakentamisen normienpurkuryhmän puheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös