Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

20.12.2016

Hallitus panostaa työllisyyteen. Julkaistu Uutisvuoksessa 3.9.2016, Etelä-Saimaassa 6.9.2016, Länsi-Saimaan Sanomissa 9.9.2016.

On mielestäni erittäin tärkeää, että Sipilän hallitus keskittyy työllisyyden parantamiseen. Sekä työllisyydessä että talouskehityksessä on orastavia kasvun merkkejä, joita myös hallitus omilla rohkeilla toimillaan pyrkii tukemaan. Uusia leikkauksia ei ole jatkossa tulossa.

Palkansaajien verotus kevenee 515 miljoonaa euroa ja eläkkeensaajien 135 miljoonaa euroa. Lisäksi ansiotuloveroperusteisiin tehdään kuluttajahintaindeksin nousua vastaava tarkistus, vaikutus yhteensä 178 miljoonaa euroa. Kotitalousvähennystä korotetaan. Yritystoimintaa vahvistetaan uudella yrittäjävähennyksellä. Metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon vastaavan suuruinen vähennys. Yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten perintö- ja lahjaverotusta kevennetään sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi.

Työttömyysturvaa uudistetaan aktivoivampaan ja työllistymistä tukevaan suuntaan. Työttömyysetuuksien käyttötarkoitusta laajennetaan liikkuvuusavustuksen, starttirahan ja palkkatuen rahoittamiseen. Starttirahan käyttömahdollisuuksia laajennetaan. Palkkatukea saavien määrä kasvaa merkittävästi. Pienituloisten 2-3 hengen perheiden päivähoitomaksuja kevennetään. Yli 60-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät pääsevät eläkkeelle.

On hyvä, että liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta rahoitetaan lukuisia hankkeita eri puolilla Suomea, sillä niiden työllisyysvaikutus on huomattava. Liikenneväylien noin 2,5 miljardin euron laskennallista korjausvelkaa onkin vähennettävä. Perusväylänpidon lisärahoitus korjausvelan vähentämiseen kasvaa 100 miljoonalla eurolla. Lisäksi tähän tarkoitukseen siirretään uusille hankkeille varattua rahoitusta 104 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 on tarkoitus käynnistää viisi uutta liikenteen kehittämishanketta. Mukana ovat valtatie 4 Oulu-Kemi, valtatie 5 Mikkeli-Juva, valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, junarata välillä Luumäki-Imatra-Venäjän raja ja ratayhteyden parantaminen Helsingistä Turkuun. Hankkeille ehdotetaan määrärahoja vuonna 2017 47 miljoonaa euroa.

Suomi tarvitsee näitä positiivisia viestejä. Hallitus mahdollistaa normien purkamisella ja rohkeilla kokeiluilla yhteiskunnan kehittymistä ja työllisyyden parantumista.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös