Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

20.12.2016

Torniainen tyytyväinen kaavoituksen ja rakentamisen helpottumisesta. Tiedote lähetetty 24.11.2016.


Hallitus antoi eduskunnalle odotetun ja toivotun esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Esityksen mukaan lakiin tulee useita kaavoitusta ja rakentamisen luvitusta helpottavia muutoksia. Keskeiset uudistukset tulevat vähittäiskaupan suuryksiköiden sääntelyyn, hajarakentamiseen, asemakaavoitukseen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rooleihin.

-Uudistukset ovat erittäin tärkeitä ja niiden myötä yritysten toimintaedellytykset paranevat, rakentaminen vauhdittuu ja kunnat voivat sujuvammin kehittää aluettaan. Valtion viranomaisten rooli jää laajempien kokonaisuuksien hallintaan, Torniainen painottaa.

Kaupan suuryksikön kokoraja tuplaantuu 4000 kerrosneliömetriin ja maakuntakaavan vähittäiskaupan enimmäismitoitus tarvitsee jatkossa osoittaa vain keskusta-alueen ulkopuolella. Keskusta-alueiden ulkopuolisten Suuryksiköiden kaupan laatua ei enää tarvitse ottaa kaavoituksessa huomioon.

Kylärakentaminen helpottuu ja mahdollisuus ohjata rakentamista suoraan yleiskaavalla laajenee sellaisissa kylissä, joissa on rakentamistarpeita. Tämä koskee myös kyläalueiden ulkopuolista haja-asutusaluetta ja kylien ranta-alueiden nykyistä tiiviimpää rakentamista. Vapaa-ajan asunnon voi jatkossa muuttaa pysyvään asuinkäyttöön entistä joustavammin.

Maatilan lisärakentaminen helpottuu. Suunnittelutarveratkaisua ei enää tarvita maatilaan kuuluvalle, maa- ja metsätaloudessa tarvittavalle rakennukselle.

Kuntien mahdollisuus reagoida nopeammin rakentamistarpeeseen ja alueiden kehittämiseen paranee, kun asemakaavan voi laatia myös vaiheittain. Ketteryyttä rakentamisen ohjaukseen antaa myös mahdollisuus laatia tai muuttaa asemakaavaa ilman vanhentuneen yleiskaavan päivittämistä.

Uudistuksella kunnat saavat lisää päätösvaltaa oman alueensa kehittämisessä, maankäytössä ja rakentamisessa. Jotta lain vaikutukset näkyvät käytännössä kaavoituksen ja rakentamisen helpottumisena, on kuntien tarkasteltava myös omia toimintatapojaan ja omaa säätelyään kuten rakennusjärjestyksiä. Kuntien välisiä lain tulkintaeroja on tasoitettava. Käytäntöjen yhtenäistämiseksi ympäristöministeriö voisi ohjeistaa kuntia.

ELY-keskusten rooli muuttuu konsultoivaksi; samalla ELY-keskusten valvonta- ja valitusoikeutta rajataan vaikutuksiltaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviin ratkaisuihin.

-On hyvä, että lakiuudistus ja normienpurku etenevät. Maankäyttö- ja rakennuslakia on muutettu jatkuvasti osittain, siksi tarvitaan nopeasti maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, Torniainen painottaa.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
ympäristövaliokunnan jäsen
Keskustan kaavoituksen ja rakentamisen normienpurkuryhmän puheenjohtaja


Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös