Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

07.04.2017

Suunta tulevaan. 26.3.2017.


Pian alkavalla uudella valtuustokaudella kuntien rooli muuttuu melkoisesti. Vuonna 2019 Sote- ja maakuntauudistuksessa osa kuntien tehtävistä siirtyy maakuntien vastattavaksi mutta kunnat ovat edelleen ihmisten arjen asioiden, paikallisen osallistumisen, demokratian ja elinvoiman mahdollistajia.

Tulevaisuudessakin kuntien tärkeä asia on kasvatus ja opetus. Terveelliset ja turvalliset päiväkodit ja koulut ovat oppilaiden, opettajien ja tiloissa työskentelevän henkilökunnan perusoikeus. Lappeenrannassa on valitettavasti useita sisäilmaongellisia rakennuksia, asia on saatava korjattua. Lappeenrannan koulu- ja palveluverkko on viime vuosina ollut jatkuvassa tarkastelussa ja myllerryksessä. Nyt tulee opettajille, oppilaille ja kouluyhteisöille antaa työrauha ja mennä eteenpäin päätetyillä ratkaisuilla.

Eduskunnassa päätetyt kaavoituksen ja rakentamisen
lakimuutokset antavat kunnille nykyistä enemmän päätösvaltaa rakentamiseen kunnan alueella. Lappeenrannassa on pystyttävä vastaamaan kaupunkirakenteen kehitykseen, vanhojen asuinalueiden, katujen sekä myös yksityisteiden kunnostukseen. Mitä paremmassa hoidossa ja kunnossa kadut ja tiet pidämme, sitä turvallisempia ne ovat.

Kaikissa asioissa ei kannata olla maan kärkitasoa. Asumiskustannukset ovat Lappeenrannassa liian korkeat, asian kuntoon laittamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Asukkaiden maksuja ei saa korottaa hulevesi- tai muilla maksuilla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tulevaisuuden kunnan tehtäviä. Liikunnalla ja liikuntaedellytysten mahdollistamisella parannetaan kuntalaisten aktiivisuutta. Siksi liikuntamahdollisuuksia, lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilureittejä on kehitettävä koko Lappeenrannan alueella.

Lappeenranta on Etelä-Karjalan maakuntakeskus. Meidän tulee terävöittää panostustamme elinvoiman ja elinkeinoelämän vahvistamiseen. Työllisyyden paranemiseksi tarvitsemme uusia yrityksiä Lappeenrantaan ja Etelä-Karjalaan sillä elinvoimaisista kunnista hyötyy koko maakunta.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
maakuntavaltuuston puheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös