Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

07.04.2017

Kunnille lisää päätösvaltaa rakentamiseen. Suomenmaan verkkoversio 2.4.2017.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset keventävät kaavoituksen ja rakentamisen normitusta. Hyvä, että kunnat ja kansalaiset saavat enemmän päätösvaltaa maankäyttöön ja rakentamiseen.

Rakentaminen helpottuu sekä taajaan rakennetuilla asemakaava-alueilla että yleiskaavan piirissä olevilla maaseutualueilla. Kunnissa voi jatkossa tehdä asemakaavamuutoksia vanhentuneen yleiskaavan estämättä ja myös vaiheittain. Kunnat pystyvät reagoimaan nopeammin rakentamistarpeeseen. Täydennysrakentaminen sekä rakennusten käyttötarkoituksen muutokset helpottuvat ja paikallinen tuntemus saadaan paremmin käyttöön.

Yleiskaavaa voidaan jatkossa käyttää laajemmin rakennusluvan perusteena haja-asutusalueella ja vilkkaamman rakentamisen kyläalueilla. Lisäksi kylien täydennysrakentaminen ranta-alueilla helpottuu.

Jatkossa vapaa-ajanasunnon voi muuttaa pysyväksi asunnoksi kunnan päätöksellä. Aurinkopaneelien ja -keräimien rakentamiseen tarvitaan jatkossa toimenpidelupa vain kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavissa tapauksissa.

Kaupan suuryksikköraja tuplaantuu ja sen laatuluokituksesta luovutaan, joten kaupan rakentamisen sääntely kevenee.

ELY-keskusten rooli muuttuu. Niiden valitusoikeus ja valvontatehtävä rajataan koskemaan vain valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä asioita. ELYn valvonnan rajaaminen vähentää kuntien ja valtion päällekkäistä toimintaa sekä edistää viranomaistoimien järkevää kohdentamista.

Uudistukset nopeuttavat kaavaprosesseja ja edistävät asuntorakentamista. Näitä uudistuksia on odotettu ja toivottu, enkä ymmärrä, miksi SDP ja vasemmistoliitto vastustavat uudistuksia, joissa päätösvalta tulee lähemmäs kansalaisia.
Jatkossa on pidettävä huolta siitä, että lain tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään kunnissa eivätkä ne lisäsääntele itseään kankeiksi. Kuntavaaleissa ratkaistaan myös kunnan maankäytön ja rakentamisen ohjauksen suunta.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
ympäristövaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös