Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

28.06.2017

Kansalaisten turvallisuushuolet on kuultu. Julkaistu mm. Uutisvuoksessa 27.4.2017.


Turvallisuus huolettaa monia suomalaisia. On oikein, että tässä tilanteessa hallitus osoittaa lisää rahaa maanpuolustukseen, poliisille, rajavartiolaitokselle sekä suojelupoliisille. Suomalaisten turvallisuudesta on huolehdittava uskottavalla tavalla ja siihen on oltava riittävästi henkilökuntaa.

Hallitus päätti puoliväliriihessään, että poliisin määrärahoja nostetaan 34,5 miljoonaa euroa, rajavartiolaitoksen määrärahoja 8 miljoonaa euroa ja suojelupoliisin määrärahoja 3,5 miljoonaa euroa. Puolustukseen kohdennetaan 52 miljoonaa euroa. Lisärahoituksella hallitus vahvistaa sisäisen turvallisuuden uhkien ennakointia, turvaa turvallisuuspalveluiden perustason ja poistaa suorituskyvyissä ilmenneet keskeiset alueelliset puutteet. Kaakkois-Suomen on luonnollisesti saatava näistä määrärahojen lisäyksistä oma, merkittävä osansa.

Hiljattain hyväksytyssä sisäisen turvallisuuden selonteossa päätettiin, että sisäisen turvallisuuden palveluista tulee huolehtia koko maassa. Hallituskauden aikana muuttunut turvallisuusympäristö on osoittanut, että viranomaisresursseja tulee lisätä. On oikein, että hallitus reagoi muuttuneeseen tilanteeseen ja osoittaa viranomaisille lisämäärärahoja tehtävistä selviytymiseen.

Lisäksi on hyvä, että harmaan talouden torjumiseksi otetaan käyttöön kauan kaivattu raskaan liikenteen tienkäyttömaksu eli vinjetti hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös