Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

06.02.2018

Maankäyttö- ja rakennuslakiin parannuksia. Julkaistu mm. Etelä-Saimaassa 6.7.2017


Olen erittäin tyytyväinen pitkään ajamani maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen etenemiseen hallituksessa.
Hallitus antoi oman esityksensä muutoksista maankäyttö- ja rakennuslakiin. Muutosten myötä muun muassa rakennettavaksi sallitun kerrosalan voi ylittää väestönsuojan osalta, samalla erilaisten taloteknisten järjestelmien rakentaminen sekä hyvien äänieristysratkaisujen ja matkapuhelinten sisätilakuuluvuuden parantaminen helpottuvat.

On hyvä asia, että väestönsuojarakentamisen normeja kevennetään uudistuksen kautta. Rakennusoikeudesta voidaan jatkossa käyttää entistä suurempi osa huoneistoalaan. Kunnissa on ollut erilaisia käytäntöjä kerrosalan ylityksissä mutta nyt käytännöt yhtenäistetään. Uudistuksen myötä rakennushankkeita saadaan helpommin liikkeelle.

Seinien osalta tilanne muuttuu siten, että rakennettavaksi sallittu kerrosala voidaan ylittää jatkossa myös huoneistoa rajaavien yli 200 mm paksujen väliseinien osalta. Muutos edistää väliseinien äänieristyksen suunnittelua rakennusmateriaalista riippumatta ja helpottaa esimerkiksi puisten väliseinien rakentamista.

Rakennusoikeuden ylitys on mahdollista myös taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen, hormien ja yleisiin tiloihin avautuvien teknisten tilojen osalta. Muutos helpottaa riittävän tilavien talotekniikan nousukuilujen ja esimerkiksi painovoimaisen ilmanvaihdon hormien rakentamista. Lisäksi uudistukset antavat mahdollisuuden edistää teknisillä ratkaisuilla matkaviestinten sisätilakuuluvuutta.

Hallituksen esityksellä kevennetään rakentamisen sääntelyä ja byrokratiaa, helpotetaan asuntotuotantoa sekä vähennetään kustannuksia, mitkä kaikki ovat erinomaisia asioita.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
Keskustan kaavoittamisen ja rakentamisen normienpurkuryhmän puheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös