Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

06.02.2018

Suomeen tarvitaan lisää lapsia, ei syyttelyä. Julkaistu Etelä-Saimaassa 3.9.2017


Suomen alhainen syntyvyys tarvitsee toimia, ei keskinäistä nokittelua. Marja-Leena Vesterinen syyttää mielipidekirjoituksessaan (ES 30.8.2017) nykyistä hallitusta syntyvyyden laskusta. Väite on vailla perusteita, sillä syntyvyys on ollut laskussa koko 2010-luvun eli myös silloin, kun Vesterisen edustama SDP oli hallituksessa.

Tärkeänä syynä syntyvyyden laskuun on yleisesti pidetty epävarmaa taloustilannetta ja siihen liittyvää lasten hankkimisen lykkäämistä. Taloustilanne on ollut heikko jo vuodesta 2008 lähtien; nyt vihdoin Sipilän hallituksen määrätietoisten toimien jälkeen talous on nousussa ja työttömyys laskussa. Tämä heijastunee viiveellä myös syntyvyyden paranemiseen.

Sipilän hallitus on parantanut lasten ja perheiden asemaa monin tavoin. Tärkeä keino parantaa syntyvyyttä on mahdollistaa opiskeluaikainen lasten hankkiminen, opintotukeen tuleekin ensi vuoden alusta 75 euron huoltajakorotus.

Varhaiskasvatusmaksuja on alennettu jo kerran, jota kautta uusia perheitä tuli nollamaksun piiriin. Ensi vuoden alusta tulee toinen alennus ja noin 7000 uutta perhettä pääsee nollamaksun piiriin. Perheen toisen lapsen varhaiskasvatusmaksun sisaralennuksen korotus nousee 50 %:in nykyisestä 10 %:sta. Samalla satsataan varhaiskasvatuksen laatuun. Lape-muutosohjelman kautta parannetaan lapsi- ja perhepalvelujen tasoa monin tavoin.

Keskusta on ajanut hallituksessa perhevapaauudistusta, jossa lisätään joustavuutta perhevapaiden käyttöön ja isien perhevapaiden käyttöä sekä mahdollistetaan aidosti osa-aikatyö pikkulapsivaiheessa. Sipilän hallituksessa on lapsi- ja perheasioita vastaava perheministeri ensimmäistä kertaa Suomen historiassa.

On valitettavaa, että lapsia syntyy Suomeen koko ajan vähemmän. Ihmisiä ei voi pakottaa lapsien tekoon, eivätkä kaikki lapsia saa tai edes tahdo. Kaikki voitava on tehtävä, jotta ne, jotka haaveilevat lapsista tai nykyistä suuremmasta lapsimäärästä, myös uskaltavat lapsia hankkia. Vastakkainasettelu ja syyttely ovat tässäkin asiassa turhia, koska asia ja huoli ovat yhteisiä.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös