Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

06.02.2018

Budjetissa on positiivinen vire. Julkaistu Etelä-Saimaassa 5.9.2017.Talouskehitys on Sipilän hallituksen aikana kääntynyt suotuisaksi eli talous kasvaa ja työllisyys paranee, myös velkaantuminen alkaa olla voitettu eli Suomi menee hyvää vauhtia kohden hallituskauden päätavoitteita.

Suomen pärjäämisen kannalta on ollut välttämätöntä, että olemme saaneet kilpailijamaitamme Ruotsia ja Saksaa kiinni. Syksyn palkkaneuvottelujen maltillinen linja tukisi lisää positiivista kehitystä Suomessa, malttia pitää olla myös yritysten johdossa ja osakkeenomistajilla. Kasvu pitää käyttää mieluummin työllisyyttä lisääviin investointeihin kuin osinkoihin tai optioihin.

Budjetissa on paljon hyvää ja hallituskauden liikennelinjaus keskittyä alemman tieverkon korjausvelan kiinnikuromiseksi jatkuu. Huonokuntoisia väyliä parannetaan ensi vuonna siten, että korjausvelkahankeisiin käytetään ensi vuonna 453 miljoonaa euroa ja koko vaalikauden aikana yhteensä noin miljardi euroa. Yksityisteiden kunnostamiseen osoitettu 10 miljoonan euron korotus jatkuu onneksi myös ensi vuonna.

On tärkeää, että kaikki suomalaiset ovat mukana kasvussa ja siksi budjetissa on korotuksia muun muassa vähimmäispäivärahoihin, pikkulapsiperheiden vanhempainpäivärahaan sekä takuueläkkeisiin, samoin lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen. Opintotukeen palautetaan huoltajakorotus. Varhaiskasvatuksen maksut alenevat pieni- ja keskituloisilla ja 6700 perhettä pääsee maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin, lisäksi päivähoitomaksujen sisaralennus nousee. Perhevapaauudistuksen valmistelu myös käynnistetään vihdoin.

Peruskoulu saa lisärahoitusta. Ammatillisia koulutuspaikkoja tulee lisää ja muuntokoulutuskokeilu muuttuu pysyväksi. Pk-yritysten uudistumista tukevaan ammattikorkeakoulujen innovointitoimintaan tulee lisää rahaa.

Valtiovarainministeriön kaavailemat kuntien 40 miljoonan euron valtionosuusleikkaukset perutaan, tämä on hyvä asia kuntien palvelujen kannalta.

Ansiotuloverotusta alennetaan yhteensä 270 miljoonalla eurolla, viina- ja tupakkaveroa nostetaan. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on mielestäni ollut tärkeää, että Keskusta on ajanut ponnekkaasti hyvätuloisten solidaarisuusveron alarajan säilyttämistä 72 000 eurossa. Lisäksi on hyvä, että yritystukia aletaan käydä läpi parlamentaarisessa työryhmässä.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös