Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

06.02.2018

Ympäristöluvitus keveämmäksi. Julkaistu Suomenmaassa 15.9 ja Uutisvuoksessa 18.9.2017.Suomessa ympäristöluvitus on ollut monimutkaista ja kankeaa. Nyt näitä asioita pyritään helpottamaan siten, että elinkeinotoiminta ja ihmisten arjen pyörittäminen joustavoituvat.

Ympäristönsuojelulain muutoksen tullessa voimaan 1.9.2017 kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen luvanvaraisuutta karsittiin. Muutos koskee noin 300 erilaista ympäristöluvan alaista toimintaa.

On tärkeää, että eläinsuojien lupamenettelyssä tapahtuu kevenemistä, kun luvanvaraisuusraja emolehmien eläinsuojille nousee. Eri eläinlajien tai eri-ikäisten tuotantoeläimien yhteisten eläinsuojien luvanvaraisuuden määrittelyä täsmennetään.

Luvanvaraisuus poistuu kokonaan sellaisilta toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat yleisellä tasolla vähäisiä. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa pellettien puristamot, viilutehtaat, tekstiilien vesipesulat ja pelastustoiminnan helikopterilentopaikat.

Lupamenettelyä hallinnollisesti kevyemmän rekisteröintimenettelyn soveltamisala laajenee. Keskeisin muutos tässä on se, että nykyisin luvanvaraiset kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat siirtyvät rekisteröintimenettelyyn, kun niiden ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva valtioneuvoston asetus valmistuu. Valmistelutyö on käynnissä.

Lupatoimivaltasääntelyä muutetaan uudistuksen myötä. Lupatoimivaltasääntelyn perusteella määrätään se, tekeekö lupaharkinnan asiassa valtion ympäristölupaviranomainen vai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Viranomaisneuvontaan tulee täsmällisempiä säännöksiä. Ympäristölupamenettelyn sujuvoittamiseksi lakiin on lisätty säännöksiä lupahakemusvaiheen viranomaisneuvonnasta. Neuvontaa annetaan hakijan pyynnöstä, maksutta ja sähköisten tietojärjestelmien välityksellä.

Uudistuksia tarvitaan myös jatkossa. Tällaisia ovat esimerkiksi ympäristöasioita koskevan yhden luukun periaatteen toteuttaminen sekä eläinsuojien siirtäminen lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
ympäristövaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös