Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

06.02.2018

Yksityistielaki on saatava nykyaikaiseksi. Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 25.10.2017.


Yksityistiet ovat erittäin tärkeä osa Suomen tiestöä. Yksityisteitä on kaikkiaan noin 360 000 kilometriä ja niiden varsilla asuu vakituisesti puolisen miljoonaa suomalaista. Voimassa oleva vuodelta 1963 oleva yksityistielaki nykyaikaistetaan ja yksinkertaistetaan. Uusi laki ei saa nostaa yksityisteiden varrella asuvien henkilöiden tienpidon kustannuksia tai heikentää oikeuksia.

Valtion korjausavustusten jakaminen siirtyy jatkossa maakuntien tehtäväksi. Yksityisteiden avustuskriteerejä karsitaan siten, että avustuskriteereiksi jätetään yksityistien järjestäytyneisyys sekä yksityistietä koskevan tiedon olemassaolo, ajantasaisuus ja avoimuus.

Suurena periaatteellisena muutoksena lakiesityksessä on se, että pysyvän asutuksen lisäksi yksityistieavustusten jaossa voitaisiin jatkossa painottaa myös erilaisia paikallisia, vapaa-ajan asumisen ja yrityselämän tarpeita.

Tieosakkaille annetaan tiekunnan kautta oikeus päättää maahan sijoitettavien johtojen ja niihin liittyvien vähäisten laitteiden sijoittamisesta yksityistien tiealueelle. Kun kuntien tielautakunnat lakkautetaan uudistuksen myötä, niiden tehtävien siirrot ja vastuualueet on oltava selkeät tiekunnille ja -osakkaille. On myös mietittävä, pitäisikö maakuntiin perustaa omat tielautakunnat.

Lakiesitys selkeyttää vastuita yksityisteiden rakentamisessa, ylläpidossa sekä liikkumisessa. Lain mukaan ulkopuolisten on lähtökohtaisesti saatava lupa yksityistien käytölle ja tällaisesta käytöstä voidaan periä maksu. Lupaa tien käyttämiseen ei kuitenkaan tarvittaisi toimintaan, joka ei selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia. Lakiesitys mahdollistaa kuntien, maakuntien tai valtion tulemisen tieosakkaaksi tapauksissa, jossa ne ohjaavat julkista liikennettä yksityisteille.

Yksityistiet ovat tieverkon välttämätön hiussuonisto ja sen rahoitus tulee säilyttää vähintään nykytasolla myös tulevaisuudessa. Maakunnille jaettavaksi menevä yksityistieraha on pidettävä erillisenä maakuntien yleisrahoituksesta.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös