Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

06.02.2018

Torniainen iloitsee joustoista väes­tön­suo­jien raken­ta­mi­sessa - "Miksi oppositio vastustaa asun­to­ra­ken­ta­misen kustan­nus­hel­po­tusta?" Julkaistu Suomenmaassa 8.11.2017.

Tänään eduskunta hyväksyi muutokset maankäyttö- ja rakennuslakiin, joilla joustavoitetaan väestönsuojien rakentamisvelvoitetta. Jatkossa väestönsuojan rakentamiseen kuluvat kerrosneliöt eivät kuluta kokonaisrakennusoikeutta. Tämä antaa mahdollisuuden rakentaa samalle kaavatontille enemmän asuntoneliöitä tai muuta hyötytilaa kuin aiemmin.

Muutoksen jälkeen myös huoneistoa rajaavien seinien 180 mm ylittävä osa ei kuluttaisi rakennusoikeutta. Tämä helpottaa talotekniikassa tarvittavien kuilujen ja hormien rakentamista. Myös tarvittavan äänieristyksen toteuttaminen helpottuu.

- Ihmettelen, miksi osa oppositiosta vastustaa tätä muutosta. Se helpottaa kaupunkiseutujen asuntorakentamisen kustannuspainetta ja edistää toimivan kaupunkirakenteen syntyä, sanoo kansanedustaja Ari Torniainen.

Ari Torniainen toimii Keskustan eduskuntaryhmän Rakentamisen ja asumisen –työryhmän puheenjohtajana. Hän on myös ympäristövaliokunnan jäsen. Rakentamisen lainsäädäntöä on kevennetty ja johdonmukaisesti tällä hallituskaudella. Myös kaupunkiseutujen asumiskustannusten nousuun on etsitty lääkkeitä.

- Tänään hyväksytyllä muutoksella päästään osaltaan kiinni asuntorakentamisen kustannuksiin. Kaupunkialueilla syystä tai toisesta  rakentamattomat tontit saataisiin myös käyttöön ja kaupunkirakennetta tiivistettyä. On outoa, että esimerkiksi helsinkiläiset kansanedustajat vastustavat tätä, toteaa Torniainen.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta


Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös