Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

06.02.2018

Torniainen huolissaan teiden talvikunnossapidosta. Tiedote julkaistu Lappeenrannan Uutisissa 19.12.2017.

Teiden kunnossapito on jälleen talven tultua erittäin suurissa haasteissa. Pidentyneet kelirikkokaudet hankaloittavat teiden kunnossapitoa koko ajan enemmän. Kapeahkot ja mutkaiset maantiet ovat vaikeasti ajettavia talvikelissä. Myös valtaväylien, jopa päätiestönkin, tilanne on sekin erittäin hankala ja paikoin hengenvaarallinen varsinkin yöaikaan. Useilla tieosuuksilla on suuria ongelmia liikkua raskaammalla kalustolla. Tilanne on likipitäen sama kaikkialla Suomessa.

Talvikunnossapidosta ovat olleet huolissaan muun muassa Linja-autoliitto ja Kuljetusalan ja logistiikan järjestö SKAL. Asiasta on huolestuttu myös kansalaisten keskuudessa ja heidän tekemässään kansalaisadressissa talvikunnossapidon minimivaatimuksia esitetään kirjattavaksi lakiin.

- On erittäin tärkeää, että talvikunnossapitoon kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota. On vaarana, että huonon kunnossapidon vuoksi tulee vakavia onnettomuuksia. Kysynkin ministeriltä, aikooko hän puuttua teiden kunnossapidon epäkohtiin ja valvontaan jo tämän talven aikana esimerkiksi ohjeistamalla ELY-keskuksia maanteiden talvihoidon laatuvaatimuksista tai esittämällä laki- tai asetusmuutoksia, joissa määritettäisiin tiestön talvikunnossapidon minimivaatimukset, Torniainen kysyy valtioneuvostolle jätetyssä kirjallisessa kysymyksessään.

- Jos ohjeistuksiin, asetuksiin tai lainsäädäntöön tehdään muutoksia, miten niiden noudattamista aiotaan valvoa? Torniainen kysyy kirjallisen kysymyksensä jatkokysymyksessä.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös