16
Etusivu
Henkilötietoja
Arvoni
Kalenteri
Galleria
Blogit
Ota yhteyttä
Ari Facebookissa
Keskusta
 

Takaisin edelliselle sivulle

14.06.2018

Ympäristöluvat yhdeltä luukulta. Julkaistu mm. Länsi-Saimaan Sanomat 17.2.2018, Luumäen Lehti 18.2.2018 ja Itä-Häme 16.2.2018.

Ympäristöluvissa ollaan vihdoin pääsemässä niin sanottuun yhden luukun periaatteeseen. Lakiuudistuksen myötä lupa-asiakas asioi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, josta voi hakea kaikki tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat. Uudistus koskee ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, maa-aineslupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, kaivos- ja kemikaaliturvallisuuslupia sekä rakentamisen lupia.

Ympäristönsuojelun tasossa ei tapahdu muutoksia, sillä päätösten perustana oleva lainsäädäntö pysyy ennallaan. On erittäin tärkeää, että uuden lain mukaan yhtä aikaa vireillä olevien lupahakemusten tietyt käsittelyvaiheet, kuten kuuleminen ja päätösten antaminen, toteutetaan samanaikaisesti ja osin yhdessä.

Luvanhakijan hallinnollinen taakka kevenee, kun lupahakemukset ja niihin liittyvät selvitykset voi laatia samalla kertaa. Viranomaisten keskinäinen yhteistyö lisääntyy ja saatua tietoa voi käyttää yli hallintorajojen. Hakijalle tarjotaan laaja-alaisesti neuvontaa.

Valtion lupa-ja valvontavirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii tässä yhteensovittavana viranomaisena riippuen siitä mitä lupia haetaan. Viranomainen vastaa hakemusten käsittelyn samatahtisuudesta asettamalla käsittelyn eri vaiheille tavoitteellisia määräaikoja. Hyvä, että asian käsittelyn samatahtisuutta seurataan.

Kuuleminen eri hakemuksista tapahtuu jatkossa samalla kertaa. Osallistumismahdollisuudet säilyvät ennallaan. Lupapäätökset ovat jatkossakin erillisiä, mutta ne annetaan samaan aikaan.
Muutoksenhaku tapahtuu päätös kerrallaan. Muutoksenhaku voi vähentyä, kun hankkeen kokonaisuutta on mietitty eri näkökulmista jo lupakäsittelyssä.

Lausuntokierrokselle lähteneet uudistukset on tarkoitus saada valmiiksi tänä vuonna. Lausuntokierroksella pyydetään samalla lausuntoja säädösmuutoksista, joilla ympäristövaikutusten arviointi- (YVA) ja lupamenettelyjä sovitetaan yhteen.

ARI TORNIAINEN (kesk.)
kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen

Kuva
alapalkki

Kaakon Nettipalvelu Oy
Layout: Huhtikuu