Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

14.06.2018

Liikenteen korjasuvelka vähenee pitkäaikaisella suunnittelulla. Tiedote, josta tehty juttu Imatralaiseen 28.2.2018.Kaikkien eduskuntapuolueiden edustama väylätyöryhmä on saanut työnsä päätökseen.

- Ryhmän suurimpana ansiona on budjettirahoituksen riittämättömyyden tunnustaminen, kansanedustaja Ari Torniainen toteaa.

Työryhmä esittää vähintään 300 miljoonan euron tasokorotusta teiden ja rautateiden korjausvelan vähentämiseen. Perusväylänpidon kokonaisrahoitus nousisi 1,3 miljardiin euroon. Esitetty tasokorotus on suunnilleen samaa tasoa kuin tällä hallituskaudella on ollut korjausvelan vähentäminen. Korjausvelan suuruus on kaikkiaan noin 2,5 miljardia euroa. Uutta korjattavaa tulee koko ajan ja ilman lisärahoitusta korjausvelka kasvaa noin sadalla miljoonalla eurolla vuosittain. Liikenneväylärahoitus otetaan valtion budjetista kuten tähänkin saakka.

- On hyvä, että selvästä tasokorotuksesta päästiin ryhmässä yksimielisyyteen. Nyt on huolehdittava, että nämä väylärahakorotuspäätökset kirjataan myös tuleviin hallitusohjelmiin. Tiet pitää saada kuntoon, Torniainen painottaa.

- Esityksen uusi, tärkeä osuus on vaalikaudet ylittävä liikennejärjestelmäsuunnitelma. Parlamentaarisesti valmisteltu suunnitelma laaditaan 12 vuodeksi kerrallaan. Tämä lisää liikennerahoituksen pitkäjänteisyyttä. Suunnitelman teko seuraavaa hallitusohjelmaa varten on aloitettava heti, Torniainen kehottaa.

Jatkossa yksittäisiä väylähankkeita varten voidaan käyttää yhtiöitä, joissa omistajina voivat olla esimerkiksi eläkeyhtiöt, kunnat tai yksityiset yritykset. Hankekohtaiset yhtiöt voivat toteuttaa liikenneinvestointeja myös yksityisellä eli valtion talousarvion ulkopuolisella rahoituksella.

Suomi ei ole tähän asti saanut EU-rahoitusta väylähankkeisiinsa mutta nyt siihen pyritään tekemään muutos lainsäädäntöä ja verosäännöstöä muuttamalla. Tarkemmat suunnitelmat tulevat myöhemmin.

- Esityksessä on hyvää pitkäjänteisyys ja budjettirahoituksen tason nosto sekä mahdollisuus EU-rahoituksen parempaan hyödyntämiseen mutta isojen hankkeiden rahoitukseen olisi työryhmältä kaivattu tarkempi esitys, Torniainen toteaa.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös