Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

14.06.2018

Kansanedusataja Torniainen on tyytyväinen kehysriihen eriarvoistumisen vähentämistoimiin. Tiedote, julkaistu Suomenmaa 11.4.2018.

Hallituskaudella sekä talous että työllisyys on saatu nousuun. Molemmat ovat tärkeitä asioita hyvinvointivaltion pelastamiseksi. Nyt on välttämätöntä, että myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat pääsevät nauttimaan talouskasvusta.

Kun talouden perusta on kunnossa, on toimittava myös eriarvoistumista vastaan. Hallitus on päättänyt korottaa pienimpiä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja sairauspäivärahoja 80 eurolla kuukaudessa, takuueläkkeitä nostetaan, pienituloisten ja paljon sairastavien lääkekuluja alennetaan, korvataan asunnottomien ensisuojia asunnoilla, toisen asteen oppimateriaalihankintaan tulee tukea, ylivelkaantuneiden neuvontaa lisätään ja yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa parannetaan.

- On välttämätöntä, että eläkeläisten, lapsiperheiden, opiskelijoiden ja muiden pienituloisten asemaa helpotetaan, Torniainen korostaa.

- Muuntokoulutukseen ja työvoiman kohtaanto-ongelmaan osoitetaan lisärahaa 60 miljoonaa euroa. Työllistyminen on nyt aiempia vuosia helpompaa ja tarkoitus on, että yhä useampi työtön pääsee töihin. On tärkeää, että nyt kehysriihen tuloksena parannetaan aktiivimallia tekemällä täsmennyksiä koulutusmahdollisuuksiin. Aktiivimallin korjausliikkeet ovat välttämättömiä. Mallin toteumista pitää seurata ja valuvikoja on korjattava tarvittaessa jatkossakin, Torniainen painottaa.

Lisätietoja: kesk / Ari Torniainen, puh. 050 5120422
kansanedustaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös