Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

20.12.2018

Keskustan kanta Itärataan. Julkaistu Kouvolan Sanomissa 17.9.2018.

Juha Huhtala (vihr.) ja Krista Mikkonen (vihr.) kysyvät Kouvolan Sanomien (14.9.) kirjoituksessaan eri puolueiden kantoja Itärataan. Keskustan kanta on selvä.


Keskusta otti Itärata-asiaan kantaa jo elokuun puolivälissä, jolloin puolue julkaisi Itä-Suomen kasvuohjelman. Ohjelmassa Keskusta haluaa muun muassa Itä-Suomesta uuden ratayhteyden, joka nopeuttaa Savon- ja Karjalanradan liikenneyhteyksiä. Myös alueiden maakuntaliitot tukevat ratayhteyksien nopeuttamista.


Lisäksi keskustalainen liikenne- ja viestintäministeri Berner on päättänyt teettää Itäradasta selvityksen ja se valmistuu tämän syksyn aikana. Sipilän hallitus ei jää odottamaan tässä asiassa uutta eduskuntaa tai hallitusta. Toivottavasti myös muut puolueet ovat hankkeen takana.


Normaalin valtion budjettirahoituksen kautta tuskin saadaan Itärataa rakennettua nopeasti ja siksi vaihtoehtoisia rahoitusmalleja on kehitettävä. Tulevaisuudessa tarvitaan myös lisärahoitusta koko perusväylästön kunnostamiseen. Itäradalla voitaisiin kokeilla esimerkiksi hankeyhtiömallia. Mikähän lienee Vihreiden rahoitusmalli Itäradalle?


Keskustan linjana on, että koko Suomen liikenneverkkoa parannetaan, mukaan lukien Kaakkois-, Itä- ja Pohjois-Suomi. Tähän kuuluu myös Itäradan kehittäminen. Jatkossa tarvitaan myös muuta rataverkon parantamista ja junaliikenteen nopeuttamista Kouvolan jälkeen sekä Karjalan- että Savonradalla.


Koko Suomen liikenneverkostoa, mukaan lukien alempiasteinen tieverkko, on parannettava. Ihmisiä asuu muuallakin kuin junaratojen varsilla. Keskusta tukee koko Suomen kehittämistä sekä kaikkien alueiden ja niiden ihmisten elinmahdollisuuksia.

Ari Torniainen


kansanedustaja, Keskusta


liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, valiokuntaryhmän vastaava

Markku Pakkanen


kansanedustaja, Keskusta


liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös