Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

21.12.2011

Yksityisteiden valtionavustukset romahtavat. Mielipidekirjoitus Kouvolan Sanomat 7.10.2011, Etelä-Saimaa 8.10.2011, Kymen Sanomat 12.10.2011 ja Länsi Saimaan Sanomat 11.10.2011

Yksityistiet ovat olennainen ja tärkeä osa suomalaista tieverkkoa, jota Kataisen hallitus ei arvosta. Se leikkaa budjettiesityksessään yksityisteiden valtionavustuksia peräti 65 prosenttia.

Yksityistiet ovat yhdessä kanta-, seutu- ja yhdysteiden kanssa tieverkkomme hiussuonisto, jolla on merkitystä sekä alueen asukkaille ja mökkiläisille että alueiden elinkeinoelämälle ja metsä-, energia- ja kaivosteollisuuden tarpeille. Suurin osa puutavarasta lähtee yksityisteiden varsilta. Yksityisteiden yhteispituus koko maassa on noin 350 000 kilometriä. Niistä noin 60 000 kilometriä on tähän saakka ollut valtion avustusten piirissä. Teiden varrella on lähes 200 000 pysyvästi asuttua taloutta ja saman verran vapaa-ajan asuntoja. Suurin osa yksityisteistä sijaitsee haja-asutusalueilla, mutta teitä on myös kaupunkien ja muiden taajamien lähialueilla.

Valtionavustuksilla on merkitystä yksityistieverkon kunnon säilymisen kannalta. Ne vähentävät yksittäisille tieosakkaille aiheutuvia kustannuksia ja ovat eräänlainen korvaus yksityisteiden satunnaisesta käytöstä. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään tien kunnossapitoon ja parantamiseen, ei kuitenkaan rakentamiseen.

Sini-punahallitukselle yksityisteiden avustukset tuntuvat olevan ideologinen kysymys. Kun kuntia ajetaan alas, ajetaan samalla myös tieverkkoa huonompaan suuntaan. Vuonna 1996 Lipposen ykköshallitus leikkasi valtionosuudet nollaan. Seuraavana vuonna yksityisteiden avustuksiin löytyi noin viiden miljoonan euron määräraha. Viime vaalikaudella, Keskustan johdolla, yksityisteiden valtionavustukset nostettiin 23 miljoonaan. Nykyinen hallitus on pudottamassa avustukset 8 miljoonaan euroon.

Yksityisteiden 15 miljoonan leikkaus ei valtion talouden tasapainottamisen kannalta ole missään suhteessa sen aiheuttamaan haittaan. Kataisen hallitus toistaa aiempien sinipunahallitusten keskittämispolitiikkaa myös liikennepolitiikassa. Hallituksen hurskaat puheet koko Suomen kehittämisestä ovat vailla katetta, kun maaseudun ja haja-asutusalueiden tiestön rahoja leikataan kovalla kädellä.

Hallituksen liikennepolitiikka eriarvoistaa haja-asutusalueiden asukkaita, mökkiläisiä ja vapaa-ajan liikkujia. Leikattaessa yksityisteiden avustuksia kolmannekseen teiden kunto rapistuu. Kun hallitus uhoaa nykyisen kuntarakenteen olevan hevosaikakaudelta, on se todellakin siirtämässä leikkauksillaan monia teitä hevosliikenteen piiriin.

Ari Torniainen
kansanedustaja, (Kesk.)

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös