Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

20.12.2018

Aravalainojen ehtoja muutetaan. Julkaistu Suomenmaassa 4.12.2018 ja Lappeenrannan Uutisissa 12.12.2018.


Suomalaiset asuntomarkkinat ovat voimakkaassa muutoksessa: jotkut alueet tyhjenevät ja osaan muuttaa lisää väkeä. Tyhjenevien alueiden asuntomarkkinat heijastuvat suoraan valtion tukemaan asuntokantaan.

Hallitus esittää aravalainojen muuttamista tietyissä tapauksissa. Esityksen tarkoituksena on edistää valtion tuella rahoitettuja asuntoja omistavien yhtiöiden talouden tervehdyttämistä sekä ennaltaehkäistä niiden taloudellisia vaikeuksia. Samalla torjutaan valtion taloudellisten riskien toteutumista. Valtion tuella rahoitettuja asuntoja omistaville yhteisöille tarkoitettujen taloudellisten tukitoimenpiteiden edellytyksiä joustavoitetaan ja yhtenäistetään. Uudistuksen myötä pyritään myös kohtuullistamaan korkeakorkoisten aravalainojen korkoja.

Nykyään voimassaolevan lain mukaan huonokuntoinen aravavuokratalo voidaan purkaa, jos se on huonossa kunnossa; jäljellä olevasta lainasta jää enintään 60 prosenttia valtion vastuulle. Uudessa laissa purkuakordin (akordi on sopimus velkojan ja velallisen välillä velan osittaisesta anteeksiantamisesta tai kohtuullistamisesta) enimmäismäärää nostetaan 70 prosenttiin mutta poikkeuksellisen vaikeissa tilanteissa enimmäismäärä voitaisiin nostaa 90 prosenttiin. Näin estetään heikoimmassa asemassa olevien vuokrataloyhteisöjen ajautuminen konkurssiin.

Aravalainojen ehtojen muutokset auttavat erityisesti väestötappioista kärsivien paikkakuntien asuntoyhtiöitä, esimerkiksi Savonlinna on erittäin vaikeassa tilanteessa. Lakiuudistuksen avulla voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa paremmin jo ennakkoon asuntomarkkinoiden tilanteen heikentymiseen.

On tärkeää, että rakennemuutoksista kärsivät paikkakunnat ja niiden asukkaat eivät putoa tyhjän päälle tyhjenevien asuntoyhtiöidensä kanssa. Aravalainaehtojen muutokset ovat siis kädenojennus näiden alueiden ihmisille. Lainmuutoksesta hyötyvät sekä edellä mainittujen asuntojen omistajat että vuokralaiset.

Ari Torniainen
kansanedustaja, rakennusinsinööri, Keskusta
eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös