Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

20.03.2019

Lisää liikuntaa. Julkaistu Suunnistaja-lehdessä 1.3.2019.


Suomi on urheilumaa ja suomalaiset urheilukansaa. Silti tutkimukset osoittavat, että liikumme liian vähän. Se on valitettavaa, sillä liikunta vaikuttaa positiivisesti sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen. Liikunnalla tai liikkumattomuudella on myös suuret taloudelliset vaikutukset suomalaiselle yhteiskunnalle.

Vihdoin valtion hallinnossakin on huolestuttu suomalaisten vähäisestä liikunnan määrästä. Nyt eduskunnassa on käsittelyssä ensimmäinen valtioneuvoston laatima Liikuntapoliittinen selonteko. Se sisältää toimenpide-ehdotuksia liikunnan lisäämiseksi ja urheilun kehittämiseksi. Kuntoliikunnan lisäksi tavoitteena on kääntää suomalainen huippu-urheilu jälleen menestyksen tielle. Selonteon laadintaan onkin osallistutettu liikunta- ja urheiluväkeä laajasti.

Konkreettisista esityksistä huomionarvoinen on muun muassa liikunnan opetuksen määrän nostaminen peruskoulussa vaiheittain 2020-luvulla siten, että koulutetun opettajan vetämä liikuntatunti on vähintään kolmena päivänä viikossa koko ala-asteen ajan. Samoin tavoitteena on Liikkuva koulu -hankkeen laajentaminen toiselle asteelle, johon varataan vuosille 2019 ?? 2021 joka vuodelle 3-4 miljoonaa euroa. Myös korkeakoulujen Liikkuva opiskelu -hankkeeseen varataan vuosittaista määrärahaa 3-4 miljoonaa euroa vuosille 2022 ?? 2024.

Selonteossa esitetään, että huippu-urheilun johtamisvastuu siirtyy Olympiakomitean huippu-urheiluyksikköön ja perustettavaan olympiarahastoon valtio tekee 20 miljoonan euron sijoituksen. Lisäksi valtakunnallisten liikuntajärjestöjen ja lajiliittojen järjestelmää yksinkertaistetaan niin, että huippu-urheilua voidaan tukea joustavammin.

Liikuntapoliittisessa selonteossa on huomioitu liikuntapaikkarakentamisen tärkeys, sinne halutaan 10-15 miljoonan euron vuotuinen lisäys. Liikkuminen onkin tehtävä mahdollisimman helpoksi; sen mahdollistavat hyvät lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit ja muut monipuoliset mahdollisuudet. Suunnistusseurojen ja meidän suunnistajien onkin vietävä tietoja kuntiimme siitä, että hyvät ja ajan tasalla olevat suunnistuskartat ovat monipuolisia liikuntapaikkoja.
Mielestäni tärkeä asia ensimmäisessä Liikuntapoliittisessa selonteossa on, että siinä esitetään vapaaehtoistyön ja järjestötyön normien purkamisen jatkamista, samoin myös seuratuen nostamista nykyisestä neljästä miljoonasta kuuteen miljoonaan euroon.

Liikuntaan ja urheiluun kannattaa aina panostaa. Kuntoliikuntaa ja huippu-urheilua ei saa asettaa vastakkain vaan molempia tarvitaan. Tarvitaan menestyviä urheilijoita, jotka taas kannustavat junioreita eteenpäin. Suomi -paita varmasti houkuttaa.
Liikuntapoliittinen selonteko ei ole täydellinen, mutta se antaa toiveita liikunnan ja urheilun arvostuksen nostamiseen. Vasta teot kuitenkin ratkaisevat.

Suunnistus niin kesällä kuin talvella on mitä parhain ja monipuolisin liikunta- ja kilpailulaji. Lajimme sopii kaikenikäisille ja tasoisille. Suunnistuksessa oppii aina uutta ja tutustuu Suomen monipuolisiin maastoihin. Järjestetään hyviä tapahtumia niin, että saadaan lajillemme uusia harrastajia ja kilpailijoita. Suunnistus sopii hyvin Liikuntapoliittisen selonteon tavoitteisiin.

Ari Torniainen, ?ikuinen pihkaniska?, SSL:n hallituksen jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös