Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

21.12.2011

Mielipidekirjoitus hovi- ja hallinto-oikeuksien muutoksista yhdessä Arto Pirttilahden kanssa. Etelä-Saimaa 30.10.2011, Kouvolan Sanomat 30.10.2011, Kaleva 29.10.2011 ja Etelä-Suomen Sanomat 31.10.2011

Hovi- ja hallinto-oikeuksien jakoa ollaan muuttamassa. Itä-Suomessa Kuopion ja Kouvolan hovi- ja hallinto-oikeudet ollaan yhdistämässä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toiselle paikkakunnalle jää hovi- ja toiselle paikkakunnalle hallinto-oikeus. Pohjois-Suomessa on samansuuntaisia suunnitelmia Oulun ja Rovaniemen välillä.

Keskustan lakivaliokuntaryhmä kysyi valtioneuvoston kantaa toimipaikkojen muutoksiin: "Miten hallitus turvaa hovi- ja hallinto-oikeuksien toimipaikkojen tasapuolisen säilymisen alueellisesti kautta maan niin, että palveluja käyttävät ja toimipaikoissa työskentelevät kansalaiset eivät joudu eriarvoistavasti kohtuuttomien välimatkojen taakse?"

Vastauksessaan ministeri Henriksson perusteli "ratkaisujen laadun ja työn tehostumisella". Henriksson on myös sitä mieltä, että "suuremmissa yksiköissä on paremmat edellytykset varmistaa hyvä yleis- ja erityisosaaminen, vähentää tuomioistuinten haavoittuvuutta sekä kehittää tuomioistuimen toimintaa ja työmenetelmiä". Ministeri Henriksson kannattaa oikeusistuimien yhdistämistä.

Ministeri Henrikssonin perustelut ontuvat. Hänen logiikkaansa käyttäen maassa ei kannattaisi olla kuin yksi hovi- ja yksi hallinto-oikeus. Mahdollisuus toiminnan kehittämiseen on myös pienemmissä yksiköissä, joten koko ei voi olla ratkaisevassa asemassa päätöstä tehtäessä.

Useammalle alueelliselle hovi- ja hallinto-oikeudelle on perusteensa. Vaikka käsiteltävät asiat eivät useimmiten vaadikaan fyysistä läsnäoloa, on kuitenkin tapauksia, joissa henkilö on paikalla asianosaisena. Pitkät välimatkat oikeusistuimiin lisäävät matka- ja yöpymiskuluja sekä asianosaisten että erityisesti juristien kohdalla. Näitä kuluja ei ole selvityksessä otettu riittävästi huomioon. Toimipaikkojen vähentämisestä aiheutuvat kulut on laskettu vain osittain.

Alueellisesti toimipisteiden vähentäminen merkitsee lakiasiaosaamisen vähentymistä lakkautuspaikkakunnilla. Tämä taas heikentää paikkakuntien kilpailukykyä ja yksipuolistaa elinkeinorakennetta tarpeettomasti.

Helsingin hallinto-oikeus käsittelee turvapaikanhakijoita koskevat päätökset. Turvapaikanhakijoita koskevaa päätöksentekoa kannattaisi jakaa muille hallinto-oikeuksille. Myös muuta, kirjallisessa menettelyssä olevaa, päätöksentekoa voitaisiin jakaa eri paikkakuntien kesken.

Hovi- ja hallinto-oikeuksien muutokset eivät ole kannatettavia ministeri Henrikssonin suunnitelmien mukaan. Ministeri ei voi piiloutua edeltäjänsä selän taakse. Vaikka Sevónin työryhmä, johon Henrikssonin ajamat uudistukset perustuvat, perustettiin viime hallituskaudella, tehtävät poliittiset päätökset ovat tämän hallituksen päätettävissä.

Hovi- ja hallinto-oikeuksien määrää ei pidä ensisijaisesti karsia paikkakuntia vähentämällä. Todellisia säästöjä saadaan esimerkiksi toimitiloja ja tukitoimintoja yhdistämällä. Tätä kautta oikeusistuimia on tasaisemmin ympäri maan ja kansalaiset pystyvät hoitamaan suullisen käsittelyn oikeudenkäyntinsä kohtuullisen välimatkan päässä.

Ari Torniainen
kansanedustaja
Keskustan lakivaliokuntaryhmän puheenjohtaja

Arto Pirttilahti
kansanedustaja
Keskustan lakivaliokuntaryhmän jäsen


Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös