16
Etusivu
Henkilötietoja
Arvoni
Kalenteri
Galleria
Blogit
Ota yhteyttä
Ari Facebookissa
Keskusta
 

Takaisin edelliselle sivulle

26.11.2020

Hallitusohjelma puolustaa heikompia kansalaisia ja alueita. Tiedote, julkaistu Lappeenrannan Uutisissa 3.6.2019 ja Uutisvuoksessa 4.6.2019.

Keskustan kansanedustajan Ari Torniaisen mielestä neuvoteltu hallitusohjelma parantaa tavallisten suomalaisten elämää.
- Hallitusohjelmassa nostetaan pienimpiä eläkkeitä ja parannetaan pienituloisten perheiden asemaa, näin vähennetään eriarvoisuutta sekä ihmisten että alueiden välillä. Vanhushoivaa parannetaan koti- ja omaishoitoa heikentämättä. Ohjelmassa on hyviä, alkiolaisia painotuksia, Torniainen korostaa.

- Olen tyytyväinen Kaakkois-Suomen alueelle tärkeiden asioiden, kuten Itäradan suunnittelun käynnistämisestä tasavertaisena kahden muun ison hankkeen kanssa, Saimaan kanavan sulkujen pidentämisestä sekä kanavahankkeiden mahdollisesta toteuttamisesta järvimatkailun edistämiseksi ja vesien laadun parantamiseksi alueen toimijoiden kanssa, Torniainen iloitsee.

On erittäin tärkeää, että hallitusohjelmassa sovittiin perustienpitoon 300 miljoonan euron vuosittainen tasokorotus. Yksityistiet saavat vuosittain 20 miljoonaa euroa.

On hyvä, että maatalouden kannattavuutta parannetaan. Yrittäjien jaksamista ja mahdollisen epäonnistumisen jälkeistä yrittämistä helpotetaan.

Koulutuksessa kiinnitetään huomiota oppimistuloksiin ja nuorten syrjäytymisen estämiseen yhdistämällä esiopetus ja alimmat luokat nykyistä tiiviimmin sekä ulottamalla oppivelvollisuus 18 ikävuoteen. Sote-uudistus toteutetaan maakuntamallin pohjalta hyödyntäen jo aiemmin tehtyä työtä maakunnissa ja kunnissa.

Turvallisuudesta huolehditaan muun muassa lisäämällä poliisien määrää ja varmistamalla puolustusvoimien suorituskyky.

Neuvotteluissa on sovittu, että hallitus pyrkii 75 prosentin työllisyysasteeseen vuoteen 2023 mennessä. Tavoitetta tarkastellaan hallituskauden aikana. Työllisyysasteen nousun myötä julkinen talous saadaan tasapainoon vuoteen 2023 mennessä.

- Hallitusohjelmassa on paljon hyviä asioita. Hallitusneuvotteluihin lähteminen ei ollut Keskustalle helppo päätös mutta neuvottelujen aikana on käynyt selväksi, että Keskustaa tarvitaan puolustamaan koko Suomea ja myös heikompien alueiden asukkaita. Näin on tehtykin. Kannatan Keskustan vastuunkantoa maamme asioista ja lähtemistä mukaan hallitukseen, Torniainen painottaa.

Lisätietoja: kesk / Ari Torniainen, puh. 050 5120422
kansanedustaja


Kuva
alapalkki

Kaakon Nettipalvelu Oy
Layout: Huhtikuu