Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

06.03.2012

Maakunnille lisää kaavoitusvaltaa, mielipidekirjoitus Etelä-Saimaassa 6.3.2012

Sirpa Paatero (sd.) on 1.3. kirjoittanut Kymen Sanomiin ja Etelä-Saimaaseen asiallisen mielipidekirjoituksen kaavoituksesta ja kaupan edistämisestä Kaakkois-Suomessa. Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että ympäristöministeriön olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon sekä Etelä-Karjalan että Kymenlaakson alueelliset erityistarpeet. Kaakkois-Suomessa se tarkoittaa rajanaapuruutta Venäjän kanssa ja sitä myötä avautuvia mahdollisuuksia kauppaan, matkailuun ja muuhun kanssakäymiseen.

Yksi asia Paateron kirjoituksessa kaipaa kuitenkin täsmennystä. Kymenlaakson kaava on vahvistettu, aivan kuten Paatero toteaa, edellisen hallituksen ja senaikaisen ministeri Vapaavuoren aikana. Etelä- Karjalan kaava on sen sijaan vahvistettu nykyisen hallituksen ja Paateron puoluetoverin, ministeri Kiurun aikana. Tämä oikaisuna Paateron kirjoitukseen.

Lisäisin Paateron huomioihin vielä sen, että tulevassa liikennepoliittisessa selonteossa on huomioitava myös aiempaa paremmin Kaakkois-Suomen tarpeet sekä alueen ihmisten että rajaliikenteen kannalta. Esimerkiksi valtatiet 6, 7, 13, 15 ja 26 tarvitsevat liikennemäärien ja tulevaisuutta ennakoivan kunnostuksen. Kiireellisimmät hankkeet ovat Kymenlaaksossa valtatie 7 välillä Hamina-Vaalimaa ja Etelä-Karjalassa valtatie 6 välillä Taavetti-Lappeenranta. Parannuksia tarvitaan ihmisten turvallisen liikkumisen varmistamiseksi.

Maakuntakaavat tähtäävät tulevaisuuteen. Sekä Etelä-Karjalan että Kymenlaakson maakuntakaavojen tulisi huomioida alueiden tarpeet nykyistä paremmin muun muassa mahdollistamalla useammat vähittäiskaupan suuryksiköt. Maakunnat tietävät tulevat tarpeensa parhaiten, sen vuoksi päätöksentekoa maakuntakaavoituksessa pitäisi saada nykyistä enemmän maakuntiin.


Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös