Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

13.02.2023

Nopeat tietoliikenneyhteydet myös itärajalle. 11.3.2021.


Liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.) kysyi kirjallisessa kysymyksessään 5G-verkon rakentamisen mahdollisuudesta itärajalle. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) antoi 10.3. vastauksen kysymykseen.

Vastauksessaan ministeri toteaa seuraavaa:

”Osalla taajuuksista 5G-verkkoja voidaan rakentaa lähemmäs rajaa kuin toisilla. Liikenne- ja viestintäviraston näkemyksen mukaan tällä hetkellä kyseisellä taajuusalueella voidaan rakentaa 5G-verkkoa osalla taajuusalueesta noin 10 - 60 kilometrin etäisyydellä rajasta. Koko taajuusaluetta voidaan käyttää noin 60-90 kilometrin etäisyydellä rajasta.

Etäisyydet riippuvat myös siitä, miten teleyritys rakentaa verkkonsa. Muun muassa maston sijainti, tukiaseman antennikorkeus, antennien suuntaus sekä lähetysteho vaikuttavat vaadittavaan etäisyyteen.
Suomi pyrkii pääsemään Venäjän kanssa sopimukseen koko yllä olevan taajuusalueen osalta,
toivottavasti vielä kuluvan vuoden aikana, jotta koko taajuusaluetta voitaisiin käyttää verkkojen
rakentamiseen tehokkaammin myös itärajalla.”

On välttämätöntä ja hyvä asia, että Suomi käy neuvotteluja Venäjän kanssa taajuuksien käytöstä. Toivottavasti ne johtavat tulokseen, jossa itärajalla voidaan käyttää taajuuksia nykyistä laajemmin. Myös teleoperaattoreiden on rakennettava verkkonsa niin, että katvealueita ei pääse syntymään, Torniainen painottaa.

Nopeat yhteydet ovat kaikkien oikeus ja jos ne eivät toteudu mobiiliverkon kautta, on rakennettava enemmän valokuitua, Torniainen korostaa.

Lisätietoja: kesk / Ari Torniainen, puh. 050 5120422
kansanedustaja
eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös