Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

13.02.2023

Kotimaista energiaa auton tankkiin ja suomalaisille lisää töitä. Kirjoitus lähetetty 9.4.2021.


Hallitus tuo eduskunnalle tärkeän lakiesityksen, jolla säädetään liikennepolttoaineiden kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamisesta biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.

Esitys on erittäin hyvä ja vähentää Suomen riippuvuutta ulkomaisesta energiasta, erityisesti öljyntuottajamaista, lisäten samalla suomalaisten työpaikkoja energia-alalla ja vähentäen liikenteen päästöjä.

Näitä polttoaineita voidaan käyttää nykyisiin autoihin sellaisenaan, hieman säätöjä muuttaen tai muunnossarjojen avulla.

Esityksen myötä biokaasun kysyntä kasvaa ja sitä on paremmin saatavilla liikennekäyttöön, myös biokaasun tuotantolaitosinvestoinnit kannattavat nykyistä paremmin. Polttoainejakelijoiden vaihtoehdot laajenevat ja heidän mahdollisuutensa täyttää jakeluvelvoitteet paranevat.

Esityksen myötä synteettisten polttoaineiden kehittäminen saa lisää kannusteita, koska kysyntä kasvaa. Tässä kehitystyössä Suomi on kärkimaita ja työtä kannattaa jatkaa.

Hallituksen esitys on mietitty niin, että maatilakokoluokan biolaitoksetkin voivat liittyä jakeluvelvoitteen piiriin, joten maaseudulle tulee yksi mahdollinen tulonlähde lisää.

Meillä Kaakkois-Suomessa on sekä biopolttoaineiden valmistusta, biokaasun tuotantomahdollisuuksia että synteettisten polttoaineiden kehitystyötä. UPM Kaukas Lappeenrannassa valmistaa ja Fintoil Haminassa alkaa valmistaa biopolttoaineita, LUT tutkii synteettisiä polttoaineita ja biokaasua voidaan jatkossa valmistaa monella paikkakunnalla Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Kaikista näistä uusista toimista on mahdollisuus saada alueelle lisää suoria työpaikkoja, tutkimustyötä ja näiden kautta elinvoimaa.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös