Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

13.02.2023

Keskustan Torniainen kiittää valtakunnallista liikennesuunnitelmaa – "Tärkeää on, että perusväylänpidon tasoon tavoitellaan parannusta". Julkaistu Suomenmaa 15.4.2021.

Valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 julkistettiin tänään torstaina. Suunnitelma käsitellään eduskunnassa myöhemmin tänä keväänä.

Liikennejärjestelmän kehittämisestä on nyt tehty suunnitelma pidemmäksi ajaksi eli 12 vuodeksi ja sitä päivitetään hallituskausittain. Keskustan kansanedustaja Ari Torniaisen mielestä suunnitelma on tervetullut, sillä hänen mukaansa on erittäin hyvä, että liikennejärjestelmää mietitään pidemmällä tähtäimellä ja yli puoluerajojen.

– Liikenteen rahoitusta esitetään korotettavaksi nykytilanteeseen verrattuna, painopiste on tieliikenteen puolella. Tärkeää on, että perusväylänpidon tasoon tavoitellaan parannusta, jossa mukana ovat kaikenasteiset tieverkot mukaan lukien alempiasteinen tieverkko.

KAIKKIENsuomalaisten liikkumisen mahdollistamiseksi varmistetaan maanteiden, ratojen ja vesiväylien hoito- ja korjaustaso kasvattamalla väylänpidon rahoitusta vuodesta 2025 alkaen 1,4 miljardiin euroon vuositasolla, johon tulevat päälle mahdolliset indeksikorotukset, Torniainen iloitsee.

Yksityisteille suunnataan lisämäärärahaa nostamalla rahoituksen taso 25 miljoonaan euroon.

Torniainen korostaa, että väyläverkon korjausvelkaa vähennetään 2,8 miljardista eurosta 2,2 miljardiin euroon ja maanteiden talvihoidon korotettu taso varmistetaan.

– Rataverkkoa parannetaan ja korjataan suunnittelukaudella yhteensä noin 1,7 mrd. eurolla. Väyläverkkoa kehitetään kaikissa liikennemuodoissa tarpeen mukaan.

– Liikennejärjestelmäsuunnitelma tuo liikenteen suunnitteluun tärkeää pitkäjänteisyyttä ja lisää liikenneverkon rahoitusta. On erittäin hyvä, että kaikki puolueet ovat päässeet osallistumaan suunnitelman tekemiseen, liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja kiittää.

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös