Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

13.02.2023

Pitkäjänteistä liikennesuunnittelua. Lähetetty medioille 15.4.2021.

Valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-32, tuttavallisemmin Liikenne 12, julkistettiin 15.4. Suunnitelma käsitellään eduskunnassa myöhemmin tänä keväänä.


Liikennejärjestelmän kehittämisestä on nyt tehty suunnitelma pidemmäksi ajaksi eli 12 vuodeksi ja sitä päivitetään hallituskausittain. Suunnitelma laadittiin ensimmäistä kertaa ja se tehtiin parlamentaarisesti eli kaikki eduskuntapuolueet ovat päässeet vaikuttamaan lopputulokseen. On erittäin hyvä, että liikennejärjestelmäämme mietitään pitemmällä tähtäimellä ja yli puoluerajojen.


Suunnitelmassa käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet. Suunnitelma kokoaa yhteen valtion, maakuntien ja kuntien sekä muiden sidosryhmien näkemykset liikenteen kehittämisestä.


Liikenteen rahoitusta esitetään korotettavaksi nykytilanteeseen verrattuna, painopiste on tieliikenteen puolella. Tärkeää on, että perusväylänpidon tasoon tavoitellaan parannusta, jossa mukana ovat kaikenasteiset tieverkot mukaan lukien alempiasteinen tieverkko.


Kaikkien suomalaisten liikkumisen mahdollistamiseksi varmistetaan maanteiden, ratojen ja vesiväylien hoito- ja korjaustaso kasvattamalla väylänpidon rahoitusta vuodesta 2025 alkaen 1,4 miljardiin euroon vuositasolla, johon tulevat päälle mahdolliset indeksikorotukset. Yksityisteille suunnataan lisämäärärahaa nostamalla rahoituksen taso 25 miljoonaan euroon.


Väyläverkon korjausvelkaa vähennetään 2,8 mrd. eurosta 2,2 mrd. euroon ja maanteiden talvihoidon korotettu taso varmistetaan. Rataverkkoa parannetaan ja korjataan suunnittelukaudella yhteensä noin 1,7 mrd. eurolla. Väyläverkkoa kehitetään kaikissa liikennemuodoissa tarpeen mukaan.


Liikennejärjestelmäsuunnitelma tuo liikenteen suunnitteluun tärkeää pitkäjänteisyyttä ja lisää liikenneverkon rahoitusta. On erittäin hyvä, että kaikki puolueet ovat päässeet osallistumaan suunnitelman tekemiseen.Ari Torniainen

kansanedustaja, Keskusta

eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja

Parlamentaarisen Liikenne 12-ohjausryhmän jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös