Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

13.02.2023

Liikenneverotyöryhmän esitys on vajavainen. Julkaistu Suomenmaa 18.5.2021, Verkkouutiset 18.5.2021


Valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmä on arvioinut liikenteen verotusta vuosikymmenen loppuun.
- Työryhmän esityspohja on pettymys, sillä se on edelleen linjannut veropäätösten pohjaksi polttoaineveron noston, vaikka hallitusohjelmassa on sovittu, ettei uusia korotuksia enää tule. Ministeriö ja liikenne tarvitsevat uutta ajattelua ja uusia malleja verotuksen ja maksujen suuntaamiseksi, Torniainen kommentoi esitystä.

Liikenteen verotuottojen painopiste tulee muuttumaan. Tavoitteena on toteuttaa viime ja tällä hallituskaudella sovitut päästövähennykset mahdollisimman edullisesti.

-Sähköautojen lisääntyminen tällä vuosikymmenellä vähentää liikenteen verotuottoja fossiilisista polttoaineista.
Tämä hallitus ei nosta enää polttoaineveroja, Torniainen korostaa.

- On mietittävä vaihtoehtoista verotusjärjestelmää. Keskusta on esittänyt, että polttoaineverojen sijaan siirryttäisiin verottamaan ajettujen kilometrien mukaan. Sen perusideana on järjestelmä, jossa ajaminen on suhteessa halvempaa niillä alueilla, joissa oma auto on välttämätön ja joukkoliikenne heikkoa tai olematonta, myös tieluokilla olisi vaikutusta. Kannustan kaikkia eduskuntapuolueita tuomaan omat esityksensä verotuksen korjaamiseksi tulevaa muutosta vastaavaksi, Torniainen painottaa.

Työryhmän arvioiden mukaan verotulot vähenisivät nykyisellä mallilla reaalisesti jopa 1,7 miljardia euroa tämän vuosikymmenen aikana. Ne kaikki ovat pois yhteiskunnan palveluista, mikäli niitä ei korvata.

Suunniteltua kilometriverotusta ei ole käytössä juuri missään päin maailmaa mutta se kannattaa selvittää ja alan kehitystä on seurattava. Autoilijoiden kyttäysjärjestelmää ei olla luomassa vaan järjestelmän pitää säilyttää ihmisten yksityisyys.

- Autoilu on Suomessa kallista eikä autoilun hintaa pidä nostaa vaan uusilla järjestelmillä on korvattava tulevaisuudessa huonosti toimivia ja epäoikeudenmukaisia veroja ja maksuja. Kun otamme käyttöön kotimaisia uusiutuvia ja synteettisesti valmistettuja puhtaita polttoaineita, nekään eivät saa nostaa liikkumisen hintaa. Nousun uhatessa veroja on laskettava.
Liikenne ja myös sen verotus ovat murroksessa. Meidän pitää tehdä asioita uudella tavalla, Torniainen toteaa.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
Eduskunnan liikenne– ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja
p. 050 5120422

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös