Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

13.02.2023

Keskustan Torniainen eduskunnan liikennekeskustelussa: Päästötavoitteisiin päästävä autoilijoiden kuluja kasvattamatta. Julkaistu Suomenmaa 26.5.2021.

Keskustan mielestä liikenteen päästötavoitteisiin on päästävä ilman autoilijoiden kulujen kasvattamista, linjaa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen.

– Sanottakoon vielä keskustan kanta polttoaineveroon: tämä hallitus ei nosta enää polttoaineveroa, Torniainen painotti eduskunnan liikennekeskustelussa.

TORNIAINEN esitteli ryhmäpuhujana keskustan liikennelinjauksia eduskunnan keskustelussa valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2031.

Torniaisen mukaan suunnitelma vastaa pääpiirteittäin keskustan tavoitteita.

– Keskustan mielestä suomalaiset ansaitsevat parempikuntoiset ja turvalliset liikenneväylät niin pitkittäis- kuin poikittaissuunnassa, hän linjasi.

Keskusta ei Torniaisen mukaan kannata ruuhkamaksuja mutta kannattaa toimivaa joukkoliikennettä. Uusia, suuria tie- ja ratahankkeita suunniteltaessa pitää ehdottomasti selvittää, miten hankkeisiin saadaan rahoitusta Euroopan unionilta.

– Vaikka liikenteen pääpaino on edelleen maanteillä ja autoilussa, kiskoja pitkin kulkee jatkossa yhä enemmän sekä ihmisiä että tavaraa, Torniainen muistutti.

TORNIAISEN MUKAAN keskusta pitää olemassa olevan rataverkon kunnostus on välttämätöntä, samalla kun raideliikennettä nopeutetaan ja suunnitellaan uusia, suuria ratahankkeita.

Keskusta edellyttää myös lentokenttäverkoston pitämistä riittävän tiheänä.

– Tärkeän Helsinki-Vantaan lisäksi tarvitsemme kattavaa maakuntakenttäverkostoa kansalaisten liikkumiseen sekä elinkeinoelämän ja matkailun tarpeisiin.

Torniainen muistuttimyös, että etätyön ja monipaikkaisuuden lisääminen ei ole mahdollista ilman toimivaa tie- ja tietoliikenneverkkoa.

– Tarvitsemme toimivaa valokuitua ja mobiiliverkkoa, keskustaedustaja summasi.

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös