Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

27.02.2023

Keskustan Torniainen: Maakuntalennot ja poliisien rahat turvataan, kotitalousvähennys paranee. Tiedote julkaistu Suomenmaa 9.9.2021


Keskustan kansanedustaja Torniainen on tyytyväinen maakuntalentojen ja poliisin rahoituksen turvaamiseen sekä kotitalousvähennyksen paranemiseen.
Hallitus linjasi, että valtio tukee Suomen sisäisiä lentoja ensi syksyyn asti.
Tämä on matkustamisen lisäksi tärkeää yrityksille, sillä lentokoneiden ruumassa liikkuu paljon rahtia. Maakuntien lentokentille tulevan lentoliikenteen arvellaan palaavan korona-aikaa edeltävälle tasolle ensi vuonna.
- Keskustalle on tärkeää, että valtio huolehtii koko Suomen liikenneyhteyksistä ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä. Siksi maakuntakenttien tuki on tärkeä, Torniainen korostaa.

Poliisin resursseja on kasvatettu miljoonilla vuodesta 2019, vuonna 2022 poliisin toimintamenot ovat samalla tasolla kuin vuonna 2021. Poliisien määrää on lisätty tällä hallituskaudella sadoilla ja tavoitteena on saavuttaa ensi vuonna 7500 poliisin rajapyykki.
- Keskustan mielestä poliisin henkilöstölisäyksiä on suunnattava niin, että poliisi on läsnä kaikkialla Suomessa, Torniainen painottaa.

Lämmitystapamuutoksia tuetaan öljylämmityksen korvaamisen osalta korottamalla kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een. Muutos on väliaikainen ja se on voimassa vuosina 2022–27. Kotitalousvähennystä ei saa, jos on saanut muuta avustusta vastaavaan työhön. Lisäksi käynnistetään kaksivuotinen kokeilu, jossa kotitalousvähennyksen kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een.

- Ketään ei pakoteta vaihtamaan kotinsa lämmitystapaa mutta siihen saa jatkossa parempaa tukea; korotukset kotitalousvähennyksessä hoiva- ja hoitotyöhön tukevat perheiden jaksamista, Torniainen toteaa.

Lisätietoja: kesk / Ari Torniainen, puh. 050 5120422

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös