Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

04.09.2012

Laista uhka maaseudun kuljetusyrittämiselle. Mielipidekirjoitus 29.4.2012 Kymen Sanomat, Etelä-Saimaa 30.4.2012, Elimäen Sanomat 2.5.2012, Länsi-Saimaan Sanomat 4.5.2012 ja Kouvolan Sanomat 10.5.2012

Liikenne- ja viestintäministeriössä on vireillä hanke muuttaa tavarankuljetuslakia. Muutosta perustellaan puuttumisella harmaaseen talouteen. Kataisen hallitus suunnittelee liikennelupien käytön laajentamista useisiin traktoritöihin ja joihin muihin pienimääräisiin kuljetuksiin.

Muutosehdotukset ovat outoja, sillä ne puuttuvat laillisen liiketoiminnan harjoittamiseen, eivät harmaaseen talouteen. Traktoreille hallitus on säätämässä vuoden 2014 alussa voimaan tulevaa liikennelupapakkoa tavalla, joka rajoittaisi merkittävästi maatilatraktorien pienkäyttöä tavarankuljetuksissa. Vain viljelijän omistaman niin sanotun oman tavaran kuljetus sallittaisiin.

Sen sijaan esimerkiksi metsähakkeen kuljetus, elintarvikkeiden yhteiskuljetukset, sorankuljetus maanrakennusurakoinnissa, metsäpalveluyrittäjän viedessä puuntaimia istutuspaikalle tai lannoitteita metsään, koneiden siirtämisessä ja niin edelleen tarvittaisiin tulevaisuudessa lupa. Järjestely on käytännölle vieras, eikä lakia ole järkevää ajaa eteenpäin.

Kaiken lisäksi liikennelupamenettelyn laajentaminen lisää viranomaisten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia merkittävästi sekä edellyttäisi lisää virkamiehiä ELY-keskuksiin. Siis uudistus lisää byrokratiaa, jota pitäisi pikemminkin pyrkiä karsimaan.

Maarakennuskuljetuksia tiukennettaisiin laissa merkittävästi, samoin lisättäisiin kuljetuksen tilaajan vastuuta. Kuljetuksen tilaajan pitäisi jatkossa huolehtia siitä, ettei tee kuljetussopimusta, jos kuljetuksen suorittaja ei täytä laissa säädettyjä velvoitteitaan, kuten työehtosopimuksen mukaisia palkanmaksujaan. Tämä ei ole toimiva järjestely ja on liikaa vaadittu kuljetusten tilaajilta.

Jos säännöksiä lisätään, saatetaan harmaa talous saada pikemmin kasvamaan, kun ennen hyväksytystä toiminnasta yhtäkkiä tehdään laitonta. Hallituksen esityksessä ei ole selvitetty millään tavalla lain muutoksen vaikutuksia maaseudun elinvoimaisuudelle tai sen vaikutuksia monituloyrittäjyydelle

Liikenneministeriön lakiesitys kohtelee kaltoin pienyrittäjyyttä hankaloittamalla koneurakoijien ja maanviljelijöiden työtä, lisäksi kulut sekä byrokratia kasvavat. Harmaan talouden torjunta on tärkeää, mutta tällaisilla lakimuutoksilla ei sitä paranneta ja sen vuoksi lakiesitystä ei tule viedä eteenpäin.


Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös