Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

27.02.2023

Tukea sähkö-, kaasu- ja etanoliautoilun laajenemiseen. Julkaistu ainakin Suomenmaassa 12.11.2021.


Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.) pitää hyvänä, että vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivien ajoneuvojen hankkimista ja muuntamisen tukemista jatketaan ja laajennetaan.

Uudessa laissa säädetään edellytykset sähkökäyttöisten henkilöautojen, sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen sekä sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuelle sekä tuelle, joka koskee bensiinikäyttöisen henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi muuntamista. Tuki haetaan Traficomilta.

Uuden lain myötä henkilöautoihin sovellettavaa sähköautojen hankintatukea ja muuntotukia jatketaan. Sähkö- ja kaasukäyttöisiin pakettiautoihin tulee uusi hankintatuki. Paineistettua tai nesteytettyä kaasua käyttävien kuorma-autojen hankintatuki jatkuu ja laajenee sähkökäyttöisiin kuorma-autoihin. Tarkemmat tukien hakuehdot löytyvät Traficomin sivuilta.


Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2022 hankinta- ja muuntotukiin on varattu yhteensä 6 miljoonaa euroa. Laki tulee voimaan 1.1.2022, mikäli se hyväksytään eduskunnassa.
Autoilijat ovat olleet tyytyväisiä hankinta- ja muuntotukiin. On tärkeää, että kaikkia tieliikennemuotoja tuetaan siirtymässä kohti päästötöntä liikennettä. Siirtymän pitää olla reilu ja pitää myös varmistaa, etteivät autoilun kustannukset nouse. Auto on välttämätön liikenne- ja kuljetusväline Suomessa, Torniainen painottaa.

Lisätietoja: Ari Torniainen, kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja
puh. 050 5120 422

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös