Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

28.02.2023

Kotimainen hiilipörssi helpottamaan polttoaineiden hintojen korotuspaineita ja maatalouden tilannetta sekä vähentämään päästöjä. Julkaistu mm. Maaseudun Tulevaisuudessa, Alfa TV:ssä ja Demokraatissa 22.2.2022.

Keskustan eduskuntaryhmä esittää kotimaista hiilipörssiä ratkaisuna helpottamaan polttoaineiden hintojen korotuspaineita sekä maatalouden tilannetta. Samalla hiilipörssillä pystytään vähentämään päästöjä.

Hiilipörssissä viljelijät ja maanomistajat myyvät tekemiään maankäytön päästövähennyksiä. Hiilipörssin rahoittajia ovat yritykset, jotka vapaaehtoisesti haluavat kompensoida päästöjään.

Viljelijä tai maanomistaja saa päästöjen vähentämisestä korvauksen yritykseltä ja yritys puolestaan pääsee lähemmäs omia ilmasto- ja ympäristötavoitteitaan. Esimerkiksi elintarvikeketjussa päästövähennykset voitaisiin tehdä niin, että alkutuottaja saa siitä rahallisen hyödyn itselleen.

- Tällä hetkellä Suomessa on 240 000 hehtaaria turvepeltoja sekä paljon käytöstä poistettuja turvepeltoja. Päästövähennykset tehdään muuttamalla viljelytapoja tai ennallistamalla turvesoita. Turvemailla vedenpinnan nostamisella aikaansaadaan päästövähennyksiä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Näillä hehtaaripinta-aloilla voidaan tehdä tuntuvia päästövähennyksiä hiilipörssin kautta ja samalla tukea kotimaista työtä, maataloutta ja maaseutuelinkeinoja, Keskustan kansanedustaja, eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juha Sipilä perustelee.

Muita toimenpiteitä päästöjen kompensoinniksi olisivat viljelytapojen muutos, metsän istutus joutomaille sekä metsänhoidolla aikaansaatu metsän kasvun lisäisyysosa.

- Lisäksi öljy-yhtiöt voisivat kompensoida polttoaineiden sekoitevelvoitetta ostamalla hiilitonnin kotimaisesta hiilipörssistä eli maksamalla viljelijälle tekemästään hiilensidonnasta. Samalla tämä vähentää sekoitevelvoitteen aiheuttamaa polttoaineen hinnan korotuspainetta, sillä uusiutuvan polttoaineen valmistuskustannukset ovat yhä korkeita, kun taas peltojen hiilensidonta on kustannustehokas tapa vähentää päästöjä, Keskustan kansanedustajat, eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenet Hanna Kosonen ja Ari Torniainen sanovat.

Kaksoislaskenta (eli saman päästövähennyksen laskeminen sekä valtiolle, että yritykselle) voidaan välttää siten, että yhtä maksettua hiilitonnia kohti tulee sitoa kaksi tonnia hiiltä, joista toinen menee valtiolle ja toinen yritykselle.

- Hiilipörssistä tulee aloittaa pilottihanke välittömästi ja saatuamme sen tulokset, voisimme esittää myös EU:ssa väljempää sektorikohtaista tarkastelua päästövähennyksille. Toteuttamalla kotimainen hiilipörssi pääsisimme kohti kansallista hiilineutraaliustavoitetta, pidämme maaseudun elinvoimaisena sekä voimme hallita polttoaineiden hinnannousua paremmin, Sipilä, Kosonen ja Torniainen tähdentävät.

Lisätietoja: kansanedustajat Juha Sipilä, puhelin 050 463 4638, Hanna Kosonen, puhelin 040 717 1114 ja Ari Torniainen, puhelin 050 512 0422

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös