Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

28.02.2023

Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021-2028. Ryhmäpuhe eduskunnassa 2.3.2022.

Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021-2028
Arvoisa puhemies,
Keskustan asuntopolitiikan lähtökohta on, että jokaisella suomalaisella pitää olla vapaus valita, mihin kotinsa ja elämänsä rakentaa.
Tarvitsemme monipuolista ja muunneltavaa omistus- ja vuokra-asuntotuotantoa.
Tarvitsemme yksityistä ja valtion tukemaa tuotantoa.
Meidän pitää lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa etenkin isommissa keskuksissa ja toisaalta pitää huoli, että asua voi myös väljemmin.
Omistusasunto on useimmille suomalaisille elämän suurin sijoitus, joka kannustaa työntekoon, säästämiseen ja luo turvallisen pohjan tulevaisuuden suunnittelulle.
Koti ja turva ovat elämän perusasioita. Paljon keskustellaan, kuinka yleistä nuorille aikuisille on siirtää perheenperustamista, sillä työtilanne voi olla epävarma tai uraa halutaan rakentaa pidemmälle parempien ansioiden tai vakinaisen työsuhteen vuoksi. Ilmiössä on kyse arkiturvasta ja sen tavoittelusta.
Tukemalla oman asunnon hankintaa kannustamme samalla työntekoon. Mahdollisuus saada asunto omalla työllä on hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Pienipalkkaisella se ei valitettavasti läheskään aina ole mahdollista.
Tarvitsemme myös turvallista ja yhteisöllistä asumista ikäihmisille.
Arvoisa puhemies,
Asuntopoliittisella kehittämisohjelmalla pääsemme kohti oikeudenmukaisempaa asuntopolitiikkaa.
Perheelliset tai yksinelävät, opiskelijat, nuoret tai ikäihmiset tarvitsevat erilaisia asuntoja. Tarvitsemme asuntoja, jotka sopivat erilaisiin elämänvaiheisiin ja -tilanteisiin.
Korona-aika ja karanteenit ovat saaneet monet suomalaiset miettimään, millainen kodin tulisi olla. Kodilta vaaditaan yhä enemmän joustavuutta, kun perhe tekee töitä, opiskelee ja harrastaa kotona samaan aikaan. Etätöiden yleistyminen mahdollistaa kodin hankkimisen yhä laajemmalta alueelta.
Kodin vaihtamisen tulee olla joustavaa kaikkialla Suomessa. Politiikassa se tarkoittaa monipuolisen asuntokannan tukemista.
Yksi asuntopolitiikan keskeinen tehtävä on alueiden tasa-arvoistaminen. Alueiden eriytymiseen tulee suhtautua vakavuudella. Asumisen lisäksi se vaikuttaa niin koulunkäyntiin, liikenteeseen kuin harrastuksiinkin.
Valtion korkotukilainojen myöntämisellä kasvukeskusten ulkopuolelle vastataan osittain näihin haasteisiin. Tämä on alueellista tasa-arvoa.
Asunto on jokaisen ihmisen perustarve ja -oikeus. Jokaisella ihmisellä on oikeus avata kotiovi omilla avaimilla. Hallituksen päätös poistaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä on erityisen tärkeä, sillä yhdenkään suomalaisen ei tule enää joutua miettimään sitä mistä löytää yösija.
Päivästä selviytymisen sijaan on oltava mahdollisuus suunnitella tulevaisuutta.
Arvoisa puhemies,
Myös lähiluonnon rooli asumisen viihtyisyyteen vaikuttavana tekijänä tunnistetaan ohjelmassa. Keskustalainen luontosuhde on lähiluonto, joka tarkoittaa mahdollisuutta asua myös luonnon lähellä. Mahdollisuutta asua ilman melu- ja valosaasteetta, niin maalla kuin kaupungissa.
Onnistuneen asuntopolitiikan edellytyksiin vaikuttavat niin elinkeino- ja työllisyyspolitiikka kuin ilmastopolitiikkakin. Kyse on isosta kokonaisuudesta, mutta lopulta vain päätöksistä, joita teemme ja arvoista, joita ajamme.
Asuntopolitiikalla tulee mahdollistaa aidosti tasa-arvoinen arki koko Suomessa lompakon paksuudesta riippumatta. Mahdollisuutta avata uusi ovi elämässä. Mahdollisuutta uskoa tulevaan. Mahdollisuutta omaan kotiin!
Asuntopolitiikka tarvitsee pitkäjänteisyyttä, mutta sen pitää myös elää ajassa.

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös