Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

28.02.2023

Omavaraisuutta ja huoltovarmuutta lisätään. Julkaistu Itä-Savossa 9.4.2022 ja Etelä-Saimaassa 10.4.2022.


Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa Suomen energiapolitiikkaan. Ulkomailta, etupäässä Venäjältä, tuotavasta öljystä, kivihiilestä ja maakaasusta on päästävä eroon nopeasti huoltovarmuutta samalla lisäten.


Suomi on jo aiemmin ottanut tavoitteekseen fossiilisesta energiasta luopumisen ja se on nykytilanteessa entistä tärkeämpää.


Hallituksen varautumisen ministerityöryhmä teki tärkeitä ja mittavia energiapäätöksiä 7.4. Osa hallituksen energiatoimista on nopeita ja osa vaikuttaa pitemmällä aikavälillä. Yhteensä toimien suuruus on satoja miljoonia euroja.


Kotimaisen metsähakkeen saatavuutta parannetaan monin toimin, turvetuotantoa varmistetaan omavaraisuuden lisäämiseksi ja kaasun saannin varmistamiseksi muun muassa vuokrataan nestemäistä maakaasua kuljettava LNG-laiva yhdessä Viron kanssa. Polttoaineen jakeluvelvoitetta lasketaan väliaikaisesti polttoaineen hintaa laskevana toimenpiteenä vuosille 2022 ja 2023.


Pitemmän aikavälin tärkeisiin toimiin kuuluvat muun muassa asuintalojen öljy- ja kaasulämmityksestä luopumisen tukeminen, kaukolämmön ja pienteollisuuden lämmöntuotannon sähköistäminen, vetytaloutta tuetaan, akkujen valmistamista ja tuulivoimaa lisätään. Sähköautojen ostamista ja autojen muuntamista kaasukäyttöön tuetaan. Liikenteessä käytettävän kaasun ja sähkön jakeluverkkoa parannetaan.


On tärkeää, että energiasta saatiin tehtyä nyt päätöksiä. Näin saadaan uusia energiahankkeita liikkeelle ja Suomi on jatkossa vähemmän riippuvainen energian osalta muista maista. Myös kotimaisen ruoantuotannon kannattavuus on turvattava.


Ari Torniainen

kansanedustaja, Keskusta

liikenne- ja viestintä- sekä ympäristövaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös