Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

28.02.2023

EU-komission uudet liikenne-ehdotukset joutavat romukoppaan. Julkaistu mm. Suomenmaassa 5.8.2022, Etelä-Suomen Sanomissa 6.8.2022, Kouvolan Sanomissa, 9.8.2022, Uutisvuoksessa 10.8.2022, Länsi-Saimaan Sanomissa 11.8.2022, Luumäen Lehdessä 12.8.2022.

EU-komission uusi TEN-T- asetusehdotus on Suomen etujen vastainen. Komissio esittää, että Suomen pitäisi rakentaa uudet junaradat yleiseurooppalaisen standardin, 1435 millimetrin mukaisiksi eli nykyistä vajaat yhdeksän senttimetriä kapeammiksi. Suomen raideleveys on Venäjän kanssa suunnilleen samanlevyinen, koska rataverkkomme pääradat rakennettiin Venäjän vallan aikana.
Komission ehdotus on käsittämätön, sillä tarvitsisimme muutosten aikana kaksi ratakalustoa, koska iso osa liikenteestä kulkisi kuitenkin entisellä rataverkolla. Uudistus maksaisi uuden ratakaluston, uusien ratapölkkyjen ja kaikkien muutostöiden kautta miljardeja euroja. Esitys on hätäinen eikä sitä ole järkeä toteuttaa.
Toinen EU-komission ehdotuksen kohta on Itä-Suomen kannalta kohtuuton, koska komissio esittää ratojen ydinverkkoa päättyväksi Kouvolaan (Vainikkalan sijaan), maanteiden ydinverkkoa päättyväksi Haminaan (Vaalimaan sijaan) ja Skandinavian-Välimeren eurooppalaista liikennekäytävää päättyväksi Kouvola-Kotka-Hamina-akselille nykyisen Venäjän rajan sijaan. Itä-Suomi ei saa kärsiä komission toimista.
EU-komissio ehdottaa lisäksi TEN-T-verkon laajentamista Ukrainaan ja Moldovaan sekä samalla Venäjän ja Valko-Venäjän poistamista TEN-T-kartoilta, koska TEN-T-verkon laajentuminen näihin maihin ei ole enää EU:n tavoitteena.
Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on vaikutuksensa myös liikennesuunnitteluun. On kuitenkin mietittävä sitäkin, että liikenneyhteydet rakennetaan tulevaisuutta eikä pelkästään nykyaikaa varten. Lisäksi komission esitys olisi käytännössä rahansiirto täältä Suomesta etelämmäksi muutenkin nettorahansaajina oleviin EU-maihin, jos Suomen TEN-T- verkkoa rakennettaisiin esityksen mukaan.
Komission asetusehdotusta ei voi hyväksyä ja hallituksen pitää tehdä kaikkensa ehdotusten muuttamiseksi.
Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös