Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

28.02.2023

Mittava Itä-Suomi -paketti. Tiedote 1.9.2023.


Hallitus sopi kehysriihessään mittavasta Itä-Suomi- paketista. Paketti sisältää useita toimia alueen tilanteen parantamiseksi.

Karjalan radan ratahankkeita edistetään 31,1 milj. eurolla. Itäisen Suomen korkeakoulujen opiskelupaikkoja lisätään ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa vahvistetaan 10 milj. eurolla. Nuorisotoiminnan tukemiseen lisätään 1 milj. euroa. Matkailun edistämiseen lisätään 7,5 milj. euroa, jolla mm. parannetaan luonto- ja retkeilymatkailun edellytyksiä ja palveluita. Vauhditetaan Kutilan kanavan ja erämuseon investointihankkeita myönnettävillä investointivaltuuksilla.

Yritysten kehittämishankkeiden myöntämisvaltuutta lisätään 3 milj. eurolla ja se kohdennetaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella toimiville pk-yrityksille. Alueellista kuljetustukea laajennetaan niihin kuntiin, joihin sitä on mahdollista myöntää ja tätä varten kuljetustukeen varataan 0,3 milj. euron lisärahoitus. Työkanava Oy:tä lisäpääomitetaan 5 milj. eurolla. Lisäksi selvitetään väliaikaisen alueellisen, raaka-aineiden kuljetukseen myönnettävän, kuljetustuen toimeenpanon mahdollisuudet.

- Oli välttämätöntä, että Itä-Suomi sai erityishuomion budjetissa. Alueemme kärsii Venäjän aloittamasta sodasta paljon, nyt tukea saadaan, Torniainen iloitsee.

Lisätietoja: kesk / Ari Torniainen, puh. 050 5120422
kansanedustaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös