Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

28.02.2023

Suomi omavaraiseksi energiasta. Julkaistu Itä-Hämeessä 18.10.2022, Uutisvuoksessa ja Maaseudun Tulevaisuudessa 19.10.2022, Itä-Savossa 21.10.2022,


Suomen on lisättävä kotimaista uusiutuvaa energiaa ja ydinenergiaa. Energiainvestointien luvitusta on vauhditettava ja EU-sääntelyn on oltava ennustettavaa ja pitkäjänteistä. Tavoitteena on oltava omavarainen Suomi energiantuotannossa.

Kotimaisen energian kautta maahan syntyy uusia työpaikkoja, vaurautta ja riippuvuus muista maista vähenee.
Siirtymä fossiilisista polttoaineista puhtaisiin ja kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin lisää energiantuotannon hajauttamista ja tuo uutta toimeliaisuutta kaikkialle Suomeen.


Energiasiirtymä tarvitsee vahvaa aluepolitiikkaa. Suomen tulee olla kauttaaltaan elinvoimainen niin, että koko maassa on osaavaa työvoimaa ja koulutusmahdollisuuksia, työnteon ja yrittämisen edellytyksiä, kunnossa olevat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet sekä toimivat lähi- ja peruspalvelut.

Suomessa on energia-alan merkittävää tutkimusta monella paikkakunnalla. On hienoa, että Lappeenranta on energiatutkimuksen kärkijoukoissa. Power to X- eli erilaiset synteettiset energialähteet ovat kehitystyön huippua Suomessa. Huoltoasemaketju ST1 on suunnittelemassa synteettisen metanolin pilottilaitosta Lappeenrantaan. Tuotantolaitoksen on suunniteltu olevan tuotannossa vuonna 2026.

Energiapaletin on oltava monipuolinen eikä mitään puhdasta kotimaista energiamuotoa pidä sulkea pois. Vakaata, puhdasta perusvoimaa on rakennettava, joten uutta ydinvoimaa tarvitaan. Tuulivoima lisääntyy huomattavasti ja Itä-Suomessakin on löydettävä paikkoja rakentamiseen. Aurinkoenergian hyödyntäminen kasvaa nopeasti.

Energiajärjestelmän pitää olla toimitusvarma, kohtuuhintainen ja päästöjä vähentävä. Kotimainen energia lisää omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Runsas puhtaan sähkön tarjonta on kilpailuetu Suomelle ja luo pohjaa uusille teollisille investoinneille koko maahan.

Euroopan pitää ottaa suurempi vastuu omasta energiantuotannostaan. Venäjästä ja muista fossiilisen energian tuottajista tulee irtautua ripeästi. Tämän tueksi tarvitaan johdonmukaista EU-sääntelyä, joka edistää uusia energiainvestointeja eikä jarruta niitä.

Suomessa on voitava jatkossakin polttaa puuta energiaksi.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös