Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

28.02.2023

Metsät ovat meidän, eivät EU:n. Julkaistu mm. Etelä-Saimaassa 24.11.2022, Pieksämäen Lehdessä 22.11.2022, Etelä-Saimaassa 25.11.2022

Suomi on maailman metsäisimpiä maita: maapinta-alastamme noin 75 prosenttia on metsiä. Metsät ja muut kotimaiset luonnonvarat ovat Suomen talouden perusta. Metsät luovat vaurautta ja hyvinvointia koko maahan. Suomessa on myös metsää erilaisessa virkistyskäytössä ja suojeltunakin eri tasoisesti. Kaikkia metsän eri käyttömuotoja pitää olla tulevaisuudessakin.

Suomessa on velvoite uudistaa kaadettu metsä. Se on maailman mitassa harvinaista eli yleensä kaadettu metsä jää oman onnensa nojaan ja metsittyy, jos metsittyy, ajan myötä. Suomi on hoitanut metsiään paljon paremmin kuin moni muu maa maailmassa. Metsiemme kasvu on korkealla tasolla ja tätä puuston vuosittaista kasvua hyödynnetään.

Metsistä saatava puu on tärkein uusiutuva luonnonvaramme ja sitä on voitava käyttää jatkossakin, myös polttopuuna. Puujalosteilla voidaan korvata jo nyt iso osa öljypohjaisista tuotteista aina vaatekuiduista mehupilleihin ja polttoaineisiin. Puusta kannattaa kehittää uusia, kestäviä tuotteita ja puun jalostusarvoa pitää nostaa.

Keskusta ei hyväksy EU-komission esittämää ennallistamisasetusta, koska päätösvalta metsiin kuuluu jäsenmaille itselleen, esitys on Suomelle kallis ja se ottaa vertailukohdakseen 1950-luvun eli ajan, jolloin Suomessa raivattiin asutustiloja evakoille. Suomessa on perustuslailla turvattu omaisuudensuoja ja sen yli ei voi kävellä. Esitys ei ota huomioon maiden erityispiirteitä.

Näyttää siltä, että komission asetusehdotus on tehty isojen, metsänsä jo ajat sitten hakanneiden maiden ehdoilla, eikä ole siten mitenkään reilu metsänsä säilyttäneille maille. Mielestäni Keski- ja Etelä-Euroopan maiden pitäisi lisätä omaa metsäpinta-alaansa metsittämällä maitaan lähemmäs Suomen tasoa, jotta voimme päästä vertailemaan ennallistamista tasapuolisesti.


Suomi huolehtii jatkossakin omista metsistään kestävästi, eikä siihen tarvita EU:n ylikansallisia säädöksiä.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös