Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

05.10.2012

Palvelut kuntaavaalien tärkein kysymys. Mielipidekirjoitus mm. Etelä-Saimaa 17.9.2012 ja Länsi-Saimaan Sanomat 21.9.2012,

Kuntavaalit ovat reilun kuukauden päästä. Mediassa on nostateltu vaalien tärkeimmäksi kysymykseksi euro-kriisiä ja milloin mitäkin ajankohtaista kysymystä. Tämä vie keskustelua väärille urille; pitäisi puhua palveluista.

Kunnat tuottavat ihmisten palvelut eli muun muassa päivähoidon, peruskoulun, sairaanhoidon, palo- ja pelastustoimen sekä vanhustenhoidon. Kuntavaalit ovat tärkein vaali, jolla linjataan julkisten palvelujen saatavuutta kotikunnassa, ihmisten lähellä.

Esitetty kuntarakenteen raju remontti ja kuntaliitokset eivät takaa palvelujen säilymistä. Palvelut on oltava ykkössijalla ja mahdollisia kuntaliitoksia voi tehdä jatkossakin ainoastaan kuntalaisten omasta tahdosta, palvelut silmällä pitäen. Kunnat voivat tehdä yhteistyötä, jotta palveluille saadaan riittävä määrä asukkaita. Esille nostettu 70 kunnan malli, jota en kannata, vaatisi myös kuntien välistä yhteistyötä esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja toisen asteen koulutuksen järjestämisessä.

Kuntien valtionosuuksia leikataan nyt huomattavasti entisestä. Tämä on huono suunta, sillä valtionosuuksia käytetään nimenomaan ihmisten palvelujen rahoittamiseen ja perusturvallisuuden säilyttämiseen.

Jokainen meistä tarvitsee palveluja. Tärkeimpien ja useimmin käytettyjen palvelujen on oltava helposti saatavilla. Kouluja ja päivähoitopaikkoja tarvitaan lähelle lapsia, jotta koulumatkat ja hoitoon vienti eivät veny liian pitkiksi. Terveydenhoitopalvelut pitää olla hyvin saatavissa. Pienimmät kunnat eivät useimmiten pysty järjestämään palveluja yksin, mutta yhteistyössä se onnistuu. Jokaisen on päästävä nopeasti lääkäriin. Vanhustenhoito pitää järjestää siellä, missä vanhuksen on hyvä olla eli kotiseudulla tai lähellä omaisia. Vanhuksen toiveita on kunnioitettava.

Kunta vastaa palvelujen järjestämisestä jatkossakin, ja ne voidaan tuottaa monin eri tavoin. Kuntien välistä yhteistyötä tarvitaan ja päätöksenteon on pysyttävä lähellä, että ihmiset pystyvät itse vaikuttamaan palveluihinsa. Kuntakoko ei ratkaise palvelujen saatavuutta, kunta saa olla pienikin. Kuntavaaleissa ratkaistaan paljon.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös