Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

28.02.2023

Sähkö- ja lannoitetukea maatalouteen. Julkaistu Itä-Hämeessä 17.1.2023, Kouvolan Sanomissa 19.1.2023.


On hyvä, että maatalouden jyrkästi nousseisiin kustannuksiin esitetään helpotusta sähkö- ja lannoitetuen kautta. Hallituksen esittämä tukimalli lähti lausunnoille ja lausuntoaika päättyy jo 17.1., jotta se ehditään käsitellä lisätalousarvion yhteydessä.

Sähkötuki perustuu aikaisempaan sähkönkulutukseen. Tuki korvaa tietyn kynnysarvon ylittävän sähköenergian kustannuksen osittain. Tuki ei kohdistu edullisiin sähkösopimuksiin vaan ainoastaan kalliimpiin sähkön hintoihin. Lannoitteiden osalta ehdotetaan kustannustukea, jolla korvataan osittain kesäkuun alun 2022 jälkeen tehtyjen lannoitehankintojen korkeaa hintaa.

Hallituksen esittämä tuki on yksi osa maatalouden välttämätöntä tukemista nykykriisissä, muita toimia on tehty jo aiemmin tällä hallituskaudella. Valtion tuella emme kuitenkaan saa maataloudesta kannattavaa, joten pitempiaikaisia ratkaisuja pitää löytää muualta.

Maataloustuottajat tarvitsevat paremman neuvotteluaseman suhteessa muuhun elintarvikeketjuun eli maataloustuottajien pitää saada nykyistä isompi osuus myytävän elintarvikkeen hinnasta.
Tarvitaan muutoksia esimerkiksi kilpailulainsäädäntöön, että neuvotteluasema paranee. Maataloustuotteiden vientiponnisteluja pitää lisätä, julkisia hankintoja on suunnattava kotimaiseen tuotantoon ja kaikenlaisia muita keinoja on otettava käyttöön. Aina kannattaa ostaa kotimaista ruokaa.

Maatalouden tilanne on vaikea ja kaikki toimet maanviljelijöiden aseman parantamiseksi ovat tervetulleita. Suomalaiset maataloustuottajat tuottavat maailman parhaimpia ja puhtaimpia elintarvikkeita; ruoantuotanto on myös välttämätön osa huoltovarmuuttamme.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös