Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

05.10.2012

Kuutostie ja alempi tieverkko kuntoon. Mielipidekirjoitus mm. Etelä-Saimaa 24.9.2012 ja Länsi-Saimaan Sanomat 25.9.2012

Valtatie 6 välillä Taavetti-Lappeenranta on maakunnan tärkein liikennehanke. Siitä ovat kaikki tahot eli tienkäyttäjät, kunnat ja maakuntaliitto yksimielisiä. Tiehanke on saatava pikaisesti toteutukseen ihmisten turvallisen liikkumisen takia.

Liikenne- ja viestintäministeriön valtatie 8- hankkeesta 19.9. tehty tiedote, jonka lopussa viitataan valtatie 6-hankkeeeseen välillä Taavetti-Lappeenranta, on herättänyt hämmennystä ja keskustelua maakunnassa. Hallituksen keväällä hyväksytyssä liikennepoliittisessa selonteossa edellytetään hankkeiden arviointia nykyohjeistuksen mukaan ”käyttäjien ja muiden toimijoiden tarpeisiin” perustuen. Tämä koskee myös valtatie 6- hanketta välillä Taavetti-Lappeenranta. Kyseessä on siis hallituksen hyväksymä linjaus.

Tiehanke on saatu liikennepoliittiseen selontekoon tämän hallituskauden aikana aloitettavaksi kohteeksi. Laskelmien mukaan valtatie 6 on oltava vähintään kaksipluskaksi-kaistainen, keskikaiteellinen tie eli vastaava kuin Imatra-Lappeenranta – väli. Tästä ei pidä tinkiä.

Ministeriön vaatima uuden liikennepolitiikan mukainen menettelytapa ei saa vaarantaa hanketta, vaan sitä on vietävä eteenpäin. Tiesuunnitelmaa ei myöskään saa keventää hankkeeseen varatusta 90 miljoonasta eurosta, sillä kaakonsuunnan liikennemäärät kasvavat tulevaisuudessa takuuvarmasti ja suunniteltu hanke on oltava riittävän kokoinen. Jokainen euro tarvitaan hankkeen toteuttamiseksi.

Valtion talousarvioesityksen mukaan perustienpidon rahoitus säilytetään nykytasolla. Tämä tarkoittaa kustannusten jatkuvasti noustessa, että käytettävällä rahalla saadaan kunnostettua teitä vähemmän. Perustienpitoon tarvitaan selkeä vuosittainen tasokorotus, jotta tieverkko ei heikkene nykyisestä. Korotus ei ole pelkkä kuluerä, vaan sillä työllistetään paikallisia ihmisiä ja saadaan alempiasteista tieverkkoa parempaan kuntoon. Samoin yksityisteille tarvitaan rahaa enemmän kuin hallitus esittää. Nykyrahoituksella tiet rapistuvat.


Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös