Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

27.03.2023

Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen. Tiedote Hanna Kososen kanssa, julkaistu YLEllä 23.3.2023.

Kaakkois-Suomen keskustalaiset kansanedustajat Ari Torniainen ja Hanna Kosonen iloitsevat työ- ja elinkeinoministeriön myöntämistä rahoista alueen elinvoiman vahvistamiseen.

- Etelä-Karjalan liitto saa 443 000 euroa, Etelä-Savon liitto 478 000 euroa ja Kymenlaakson liitto 504 00 euroa pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen vahvistamiseen suunnattavaa rahaa. Rahat tulevat maakunnille tarpeeseen ja luovat pohjaa koko alueen kehittämiselle, Kosonen ja Torniainen painottavat.

Toinen kokonaisuus suunnataan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen, ja se osoitetaan käytettäväksi maakuntaliitoille valtion avustuslain mukaisiin avustuksiin.

- Kutilan kanava saa 12,5 miljoonaa euroa rakentamiskustannuksiin. Lappeenrannan matkailun tukemiseen tulee 500 000 euroa, joka käytetään Lappeenrannan lentokenttään. Molemmat ovat Etelä-Karjalalle erittäin tärkeitä ja nyt saadut rahat pitkäaikaisen edunvalvontatyön tulos, Torniainen korostaa.

- Mikkelin matkailun tukeminen saa 500 000 euroa. Tämä käytetään Mikkelin lentokenttään. Tuen avulla pidetään yllä eteläsavolaisille tärkeää lentokenttää, Kosonen iloitsee.

Lisäksi Hämeen ely -keskukselle tulee 3,5 miljoonaa euroa, joka kattaa Kaakkois-Suomen ely -keskuksen toimialueen.

- Nyt myönnetyt tuet ovat tärkeitä koko Kaakkois-Suomelle. Aiemmin on lisätty muun muassa alueen koulutuspaikkoja ja parannettu liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä. Nämä kaikki yhdessä luovat edellytyksiä koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kehittämiselle. Suomi ei pärjää ainoastaan suurimpiin kasvukeskuksiin panostamalla vaan koko maa on pidettävä mukana kehityksessä, Kosonen ja Torniainen muistuttavat.

Lisätietoja: Hanna Kosonen (kesk.) p. 040 717 1114 ja Ari Torniainen (kesk.) p. 050 512 0422

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös