Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

05.10.2012

Poliisiuudistus ei saa uhata turvallisuutta. Mielipidekirjoitus mm. Etelä-Saimaa 2.10.2012

Poliisiuudistus etenee ja poliisin voimavaroja suunnataan uudelleen. Liikkuva poliisi erillisenä organisaationa lakkautetaan ja hallinto yhdistetään paikallispoliisiin. Toiminnan tehostamista on tehtävä hallinnosta, ei poliisin kenttätyöstä.

Lupa-asioita käsittelevää henkilöstöä on oltava riittävästi, jotta ylipitkät jonot vaikkapa passia hankittaessa vältetään.
Uudistus ei ole helppo, sillä poliisin määrärahat ovat kipurajalla. Perustoiminta, kuten partiointi, tulee säilyä.

On varmistettava, että riittävä liikennevalvonta pysyy jatkossakin. Kaakkois-Suomessa on rajan läheisyydestä johtuen runsaasti ulkomaista rekkaliikennettä ja siksi valvontaa tarvitaan. Samoin henkilöliikennettä on valvottava jatkossakin. Tämä on turvallisuuskysymys ja valvonnalla on suora yhteys onnettomuuksien määrään.

Liikennekuolemat vähenivät 2000-luvun alkupuolella, mutta viime vuonna niitä sattui taas enemmän. Jokainen onnettomuus, liikenteessä menehtynyt tai loukkaantunut henkilö on liian paljon. Tavoitteena on oltava jatkuva liikenneturvallisuuden parantaminen. Parempien liikenneväylien ja teillä liikkujien asennemuutoksen ohella poliisillakin on tärkeä osa liikenneturvallisuuden parantamisessa.

Suomi on laaja ja harvaanasuttu maa, siksi poliisiasemaverkosto on tärkeä pitää laajana, eikä supistaa nykyisestä. Etäisyys vaikuttaa palvelun saatavuuteen eli hätätapauksessa ollaan sitä hitaammin paikalla, mitä kauempana poliisiasema on. Mahdollinen poliisiverkon harventaminen ei kohtele kansalaisia tasavertaisesti.

Harmaan talouden torjunta vaatii poliisilta riittävästi rahaa ja tutkintaresursseja, jotta tapaukset saadaan esille, tutkituksi ja kitketyksi.

Poliisin uudistukset on tehtävä niin, että ihmisten turvallisuus taataan kaikkialla Suomessa.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös